STUDIA INFORMATICA

ISTORIC STUDIA INFORMATICA


Studia Universitatis Babeş-Bolyai Informatica
despărţită, în 1996, din seria Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica - Informatica a devenit o serie independentă, cu frecvenţa semestrială intre anii 1996 - 2009, trimestrială intre 2010 - 2013 iar din 2014 cu frecvenţă semestrială.

Studia Universitatis Babes-Bolyai Informatica este un mediu de publicare pentru lucrări de cercetare originale valoroase in informatică. Articolele propuse spre publicare sunt considerate pe baza originalităţii, semnificaţiei şi ariei de interes. Pentru a fi acceptate, articolele trebuie să fie remarcabile în domeniul lor. Articolele sunt evaluate de doi referenţi independenţi. Contribuţiile trebuie să se conformeze practicilor general acceptate pentru redactarea articolelor ştiinţifice relativ la organizarea lucrării şi stilul redactării.

Revista publică lucrări din următoarele domenii ale informaticii:

- Artificial Intelligence
- Complexity of Algorithms
- Computer Architecture
- Computer System Modeling and Analysis
- Cryptology
- Data Structures and Analysis of Algorithms
- Database Theory
- Deductive Systems and Equational Reasoning
- Distributed Computing
- Formal Languages and Complexity Theory
- Graph Theory and Combinatorial Structures
- Logic in Computer Science
- Numerical Computation
- Parallel Computation
- Programming Languages and Methodologies

 

1200