STUDIA HISTORIA

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA HISTORIA

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia doreşte introducerea în circuitul academic şi promovarea eficientă a contribuţiilor istoriografice ale istoricilor clujeni; consacrarea spiritului critic, acomodarea cercetării româneşti cunoaşterii generale din câmpul istoriei; circumscrierea profesiei şi cercetării istorice orizontului intelectual contemporan; impunerea unui for de dezbatere istorică la nivel academic privind aspectele formării cercetătorilor şi a statutului disciplinei într-o societate deschisă; promovarea tinerilor cercetători.

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Historia.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite, însoţite de un CD, la adresa:

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai
Str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, Romania

sau prin e-mail la:

Marius Bucur, Babeş-Bolyai University
E-mail: mbucur63@gmail.com
Ionuţ Costea, Babeş-Bolyai University
E-mail: costea06@yahoo.com
Gelu Florea, Babeş-Bolyai University
E-mail: gelufl@yahoo.com
Toader Nicoară, Babeş-Bolyai University
E-mail: nicoaratoader@yahoo.fr
Sorin Mitu, Babeş-Bolyai University
E-mail: sorinmitu@yahoo.com
Valentin Orga, Babeş-Bolyai University
E-mail: valiorga@yahoo.com
Virgiliu Ţârău, Babeş-Bolyai University
E-mail: vtarau@yahoo.com

respectand termenul de predare anunţat şi formatul revistei [Instructions]. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial, în lunile iunie şi decembrie.

Aici găsiţi fiecare număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele pot fi achizitionate şi online, prin intermediul Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Historia este programată după cum urmează:

- Pentru volumul 1 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii mai;
- Pentru volumul 2 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii noiembrie.Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

1200