STUDIA HISTORIA

PREZENT STUDIA HISTORIA

Din anul 2005 Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia are un nou colegiu de redacţie format din Toader Nicoară (editor), Ovidiu Ghitta (redactor şef), Sorin Mitu, Gelu Florea, Marius Bucur, Virgiliu Ţârău, Valentin Orga şi Ionuţ Costea (secretar de redacţie).

Colegiul editorial reuneşte personalităţi proeminente al vieţii academice: Cesare Alzati (Milano), Horst Fassel (Tubingen), Konrad Gundisch (Oldenburg), Alexandru-Florin Platon (Iaşi), Laurenţiu Vlad (Bucureşti), Joseph Wolf (Tubingen).

Din acelaşi an, menţionat mai sus, cele două fascicole ale revistei apar, unul în limba engleză, ca număr tematic, altul în limba română, de data aceasta fără a mai fi centrat exclusiv pe un subiect anume. Fiecare număr în parte are câte unul sau doi redactori responsabili.

Structura revistei cuprinde o secţiune de studii şi articole, un grupaj de dezbateri şi opinii, prezentarea evenimentelor din viaţa academică clujeană sau acelea la care au participat profesori şi cercetători ai UBB, o rubrică rezervată unei anchete pe o temă de interes privind profesia ori cercetarea istorică, recenzii.

Pe baza acestor precedente se compune programul actual al revistei. Studia UBB Historia doreşte introducerea în circuitul academic şi promovarea eficientă a contribuţiilor istoriografice ale istoricilor clujeni; consacrarea spiritului critic, acomodarea cercetării româneşti cunoaşterii generale din câmpul istoriei; circumscrierea profesiei şi cercetării istorice orizontului intelectual contemporan; impunerea unui for de dezbatere istorică la nivel academic privind aspectele formării cercetătorilor şi a statutului disciplinei într-o societate deschisă; promovarea tinerilor cercetători.

 

Numere apărute
Aici găsiţi fiecare număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele pot fi achizitionate şi online, prin intermediul Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com

Sumarul fascicolelor publicate în ultimii 10 ani (2001 – 2011) şi Rezumatul articolelor publicate în ultimii 4 ani (2008 - 2011) sunt traduse în limba română – pe pagina de web în limba română: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva.php şi engleză sau alte limbi de circulaţie internaţională – pe pagina de web în limba engleză: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php.

 

1200