STUDIA EPHEMERIDES

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA EPHEMERIDES

 

- Includerea revistelor în baze de date internaţionale.  
- Difuzarea revistelor în străinătate pe bază de contract de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Publicarea tuturor articolelor într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Calitatea traducerilor, procesul de referare a articolelor.  
- Existenţa rezumatelor articolelor în limbi de circulaţie internaţională.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic pe internet.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

 

 

1200