STUDIA EPHEMERIDES

PREZENT STUDIA EPHEMERIDES

Studia Universitatis Babes-Bolyai Ephemerides, revista Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi Ştiinţe ale Comunicării, este o revistă ştiinţifică cu accent pe domeniul jurnalismului, mass-media şi comunicării. Revista apare semestrial (iunie, decembrie).

 

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Ephemerides.

 

 

Primirea articolelor, informaţii referitoare la copyright

Acceptare

Expedierea articolelor se face prin e-mail (studiaephemerides@fspac.ro) sau pe suport electronic şi listate, respectand termenul de predare anunţat şi formatul revistei. Articolele vor fi redactate în format Word. Articolele vor fi redactate în format Word, Times New Roman, 1.5, minim 15 pagini exclusiv bibliografie.

Textele sunt publicate în limba engleză cu rezumat şi cuvinte cheie obligatoriu în limba engleză. Fiecare articol beneficiază de o lectură primară cu referat, ulterior fiind supusă aprobării colectivului redacţional. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

 

Apariţii

Revista apare semestrial, în lunile iunie şi decembrie.

Aici găsiţi fiecare număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Ephemerides apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele se regăsesc online şi pe platforma Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com

Sumarul fascicolelor publicate în ultimii 10 ani (2001 – 2011) şi Rezumatul articolelor publicate în ultimii 4 ani (2008 - 2011) sunt traduse în limba română – pe pagina de web în limba română: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva.php şi engleză sau alte limbi de circulaţie internaţională – pe pagina de web în limba engleză: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php.

 

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Ephemerides este programată după cum urmează:

- Pentru volumul 1 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii mai;

- Pentru volumul 2 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii noiembrie.

 

Informații referitoare la copyright

"Transferul drepturilor de autor"

Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ephemerides, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

 

1200