Studia Musica

STUDIA ENGINEERING
   
     
 

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA ENGINEERING

Obiectivul revistei Studia Universitatis Babeș-Bolyai Engineering este de a oferi un forum științific internațional pentru cercetători și practicieni din diferite părți ale lumii.
Cercetările originale, cu semnificație în orice domeniu de inginerie, sunt potrivite pentru publicare; sunt preferate lucrările care aparțin categoriei articol original.

Pentru o bună vizibilitate, jurnalul este indexat în bazele de date internaționale relevante, cum ar fi: EBSCO, DOAJ, RePEc, ProQuest, Index Copernicus, OAJI, Academic Journal Data Base, Worldcat.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
       
         
1200