STUDIA DIGITALIA
   
     
 

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA DIGITALIA

Scopul pe care şi-l propune revista este acela de a oferi cercetătorilor din ţară şi din străinătate posibilitatea de a-şi publica studiile într-un cadru de specialitate organizat şi de înaltă ţinută profesională, în limbi de largă circulaţie internaţională, la nivel european şi internaţional.

Tocmai pentru a putea satisface cerinţele unui nivel european, publicăm studii doar în limbi de largă circulaţie internaţională, şi anume: engleză, germană, franceză.

 

Tipul Revistei: Open Access

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Digitalia

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele vor fi trimise prin platforma on-line:
http://digihubb.centre.ubbcluj.ro/journal/index.php/digitalia
respectand termenul de predare anunţat şi formatul revistei [INSTRUCTIONS TO AUTHORS].


Studia UBB Digitalia
folosește stilul MLA Style (Modern Association Language), cel mai frecvent utilizat în cadrul artele liberale și umaniste. O descriere completă a acestuia o găsiți la:
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ sau accesați pagina web oficială la adresa: https://style.mla.org/.
Un model formatat găsiți la adresa:
https://depts.washington.edu/owrc/Handouts/Hacker-Sample%20MLA%20Formatted%20Paper.pdf

Termeni si conditii:
Să urmeze profilul revistei și tematica fiecărui volum;
Să respecte termenul limită stabilit;
Să respecte cerințele de publicare: lungimea articolului între 5000 și 8000 de cuvinte pentru articole, și între 1500 și 2500 de cuvinte pentru comentarii;
Pentru autorii români, traducerea în limba română a rezumatului și a cuvintelor cheie; Rezumate în limba engleză și română.
Nu vor fi acceptate: texte publicate anterior în alte reviste sau orice alt tip de imprimare (cărți, volume tip proceedings, etc.), texte deja încărcate pe servere publice.
Autorii vor fi anunțati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor și sugestiile făcute de către referenți. Toate articolele sunt analizate independent de doi referenți de prestigiu din afara Universității Babeș-Bolyai, dar autorii sunt personal responsabili pentru conținutul lucrărilor lor. Toate materialele publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial, în lunile iunie şi decembrie.

Rezumatele și fișierele PDF pot fi găsite la: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php și la:
http://digihubb.centre.ubbcluj.ro/journal/index.php/digitalia/issue/archive

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Digitalia este programată după cum urmează:

- pentru nr. 1 termenul de primire al studiile este 15 martie.
- pentru  nr. 2 primim studiile până în data de 15 septembrie.

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Digitalia, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.