STUDIA BIOLOGIA
   
     
 

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA BIOLOGIA

 

- Includerea revistei în baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

 

Majoritatea lucrărilor publicate sunt articole originale sau sinteze bibliografie. De asemenea, seria Biologia a găzduit şi numeroase recenzii de cărţi şi volume. Toate lucrările sunt însoţite de rezumate scrise în cel puţin una din limbile engleză, franceză, germană şi rusă, iar în ultimii 10 ani doar în limba engleză. Lucrările abordează teme din toate domeniile ştiinţelor biologice fundamentale şi aplicate.

În vederea creşterii standardelor ştiinţifice ale publicaţiilor din anul 2006 s-a introdus o redacţie ştiinţifică cu specialişti din ţară şi străinătate ca referenţi.

Creşterea vizibilităţii interne şi externe a revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai Biologia, se realizează nu numai prin schimburi şi abonamente cu alte reviste şi Instituţii de profil, dar şi prin creearea şi menţinerea unei pagini de internet în care sunt postate informaţii generale precum şi cuprinsul fiecărui număr din ultimii 11 ani.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
       
         
1200