STUDIA BIOLOGIA
   
     
 

ISTORIC STUDIA BIOLOGIA

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai a luat fiinţă la Cluj în anul 1956 sub denumirea Buletinul Universităţilor „V. Babeş” şi „Bolyai” cu seria Ştiinţe Sociale (vol. I, Nr. 1-2). În anul următor, 1957, apare Buletinul Universităţilor „V. Babeş” şi „Bolyai”, seria Ştiinţele Naturii (vol. II, Nr. 1-2). Comitetul de redacţie includea, printre alţii, pe Acad. Prof. Constantin Daicoviciu, Prof. Ştefan Péterfi şi Eugen Pora, membri corespondenţi ai Academiei Române. Acest singur volum a apărut, în paralel, în limbile română şi maghiară, cuprinzând capitolele de Matematică-Fizică, Chimie, Geologie-Geografie şi Biologie, care, începând cu volumul III din anul 1958, devind fascicule separate.

Seria Biologia a revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai a apărut în 1958 sub denumirea de Tomus III. Nr. 7 1958. Studia Universitatum Victor Babeş et Bolyai, series II, fasciculus 2 –Biologia. Cluj. Comitetul de redacţie îi avea ca redactori responsabili pe Acad. Prof. Constantin Daicoviciu şi Prof. Takács Lajos, iar ca membrii de redacţie pe Acad. Emil Petrovici, Acad. Raluca Ripan, Prof. Péterfi István, Prof. Eugen Pora, membri corespondenţi ai Academiei Române, Prof. Csendes Zoltán, Prof. Lászlo Tihamér, Prof. Márton Gyula, Prof. Alexandru Roşca, Conf. Virgil Cîmpianu, Conf. Felszeghy Ödön, Conf. Kallós Miklós, Conf. Iosif Pervain şi Lector Andrei Roth. Frecvenţa apariţiilor a fost de câte un fascicol anual între 1958-1959, 1975-1976 şi 1982-1986 iar în restul perioadelor până în prezent, de câte două fascicole pe an. Între anii 1959-1961, revista primeşte denumirea de Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series II, fasciculus 2 – Biologia. Cluj, iar începând cu anul 1962, numărul seriei (II) este înlocuit de „Biologia”.

Acad. Prof. C-tin. Daicoviciu este urmat în calitate de redactor-şef de către Acad. Prof. Şt. Pascu (1969-1976), Prof. I. Vlad (1977-1984), Prof. A. Negucioiu (1985-1989), Acad. Prof. I. Haiduc (1990-1992) şi Prof. A. Marga (1993-1995). Începând cu anul 1996, comitetul de redacţie al seriei Biologia se reorganizează şi îi va cuprinde pe Prof. N. Coman, Prof. V. Cristea, Prof. M. Drăgan-Bularda (secretar de redacţie), Prof. S. Kiss (redactor coordonator), Prof. I. Pop, Prof. N. Tomescu, Conf. C. Tarba, Cercet. Şt. I. G. Racoviţă, iar ca secretar general de redacţie pe Prof. L. Albu.

În prezent, colegiul de redacţie include doi membri ai Academiei Române (Prof. Dr. Octavian Popescu, Prof. Dr. Peterfi Leontin Stefan) din interiorul Universităţii „Babeş-Bolyai”, şi doi membri ai Academiei Române din afara Universităţii (C. P. I .Dr. Dan Munteanu, Acad. Română Filiala Cluj şi C.P.I. Dr. Anca Simu, Institutul de Citologie şi Patologie Celulară Bucureşti). Alt membru din afara Universităţii este C.P.I.  Dr. Gh. Racoviţă (Institutul de Speologiei al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca).

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
1200