Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no.4 / 2015 - Table of contents
     
     
 
1.  UNELE ASPECTE REFERITOARE LA APLICAREA DIRECTIVEI NR. 2004/38 PRIVIND DREPTUL LA LIBERĂ CIRCULAŢIA ŞI ŞEDERE PE TERITORIUL STATELOR MEMBRE PENTRU CETĂŢENII UNIUNII ŞI MEMBRII FAMILIILOR ACESTORA.
          Authors: SERGIU DELEANU.


2.  LE JUGEMENT DE SALOMON: LA JUSTICE, LA COMPASSION ET L’INTÉRÊT DE L’ENFANT.
          Authors: BJARNE MELKEVIK.


3.  RECURSUL ÎN CASAŢIE - CALE DE ATAC EXTRAORDINARĂ SAU CALE DE ATAC ILUZORIE? REFLECŢII PE MARGINEA DECIZIEI NR. 591/2015 A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI.
          Authors: MARIUS FLOARE.


4.  NOILE PROCEDURI DE SOLUŢIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR DINTRE COMERCIANŢI ŞI CONSUMATORI.
          Authors: JUANITA GOICOVICI.


5.  SUR L’INCONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS DE L’ART. 112’ DU CODE PÉNAL DE 2009 ET DE L’ART. 118’’ DU CODE PÉNAL DE 1969.
          Authors: .


6.  SOME CONSIDERATIONS ON THE CONCEPT OF MATRIMONIAL CONVENTION AND ITS OBJECT.
          Authors: .


7.  OVID SACHELARIE (1906-1987).
          Authors: .


 
     
 
 
    Back to previous page