Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2013 - Table of contents
     
     
 
1.  THE PROBLEMATIC OF RESPONSIBILITY IN TOLSTOY’S RESURRECTION / A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE TOLSZTOJ FELTÁMADÁSÁBAN.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


2.  THE QUESTION OF ESTRANGEMENT AND SIN IN PAUL TILLICHS THEOLOGY / AZ ELIDEGENEDÉS ÉS BŰN KÉRDÉSE PAUL TILLICH TEOLÓGIÁJÁBAN.
          Authors: DEÁK ANGÉLA.


3.  FOREWORD ABOUT THE ORIGIN OF HERESY – SUPPORT FOR CORRECT INTERPRETATION OF A VOLUME / „AJÁNLO ELÖ-BESZED AZ ERETNEKSEGNEK EREDETIRÖL, ÉS TERJEDETIRÖL” – AVAGY TÁMPONTOK EGY PRÉDIKÁCIÓSKÖTET HELYES ÉRTELMEZÉSÉHEZ.
          Authors: .


4.  BOD PÉTER’S LETTER TO SINAI MIKLÓS / BOD PÉTER KÉZIRATOS LEVELE SINAI MIKLÓSHOZ.
          Authors: .


5.  FEMALE AND MALE ROLES IN THE 19TH CENTURY HUNGARIAN SOCIETY, WITH SPECIAL ATTENTION TO THE FIELD OF EDUCATION / A NŐI ÉS FÉRFI SZEREPEK A 19. SZÁZAD MAGYAR TÁRSADALMÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OKTATÁS TERÜLETÉRE.
          Authors: .


6.  ECONOMICAL INJURIES SUFFERED BY THE SOUTHERN TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH BETWEEN 1940–44. PART II / GAZDASÁGI JELLEGŰ SÉRELMEK A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN 1940–44 KÖZÖTT II.
          Authors: .


7.  LAJOS IMRE’S CATECHETICAL VIEW / IMRE LAJOS KATEKÉTIKAI SZEMLÉLETE.
          Authors: KINDA ELEONÓRA.


 
     
 
 
    Back to previous page