Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2012 - Table of contents
     
     
 
1.  PASTORAL CARE FOR PEOPLE SUFFERING OF PSYCHOSOMATIC DISEASES / LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT A PSZICHOSZOMATIKUS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKKEL.
          Authors: .


2.  THE MOST EFFECTIVE FORM OF TEACHING AND INSPIRING CHILDREN – THE TALE / A MESE TARTALMÁNAK SZIMBOLIKUS ÉRTELMEZÉSE, TÁPLÁLÓ, MÉLYREHATÓ EREJE.
          Authors: GÁSPÁR ÉVA.


3.  TEACHERS’ HIERARCHY OF NEEDS / TANÁROK SZÜKSÉGLETPIRAMISA.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.


4.  THE TEACHING SYSTEM AND PEDAGOGY OF JOHANNES STURM / STURM JÁNOS TANRENDSZERE ÉS PEDAGÓGIÁJA.
          Authors: KINDA ELEONÓRA.


5.  THE PRINCIPLE OF CONSCIENCE – THE NORMA PROXIMA OF CHRISTIAN ETHICAL EDUCATION / A LELKIISMERET PRINCÍPIUMA – A KERESZTYÉN ETIKAI NEVELÉS NORMA PROXIMA-JA.
          Authors: .


6.  AN ATTEMPT TO APPROACH THE DIALOGUE BETWEEN JESUS AND THE SAMARITAN WOMAN FROM THE PERSP ECT IVE OF SUPERVISION / KÍSÉRLET JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDÉNEK SZUPERVÍZIÓS MEGKÖZELÍTÉSÉRE.
          Authors: .


 
     
 
 
    Back to previous page