Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.2 / 2010 - Table of contents
     
     
 
1.  PHD OF THEOLOGY DEGREE AWARDED TO KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA / TEOLÓGIAI DOKTORI CÍMET SZERZETT KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA.
          Authors: .


2.  FAITH–CONFUSION–ORIENTATION AT SENIORS, SYSTEMIC ASPECTS FOR COUNSELING /GLAUBE – VERWIRRUNG – ORIENTIERUNG IM ALTER SYSTEMISCHE ASPEKTE ZU GLAUBENS-BEGEGNUNGEN.
          Authors: HÉZSER GÁBOR.


3.  SYMBOLS OF THE OLD TESTAMENT, ESPECIALLY IN JOSEPH’S TALES / SZIMBÓLUMOK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL JÓZSEF TÖRTÉNETEIRE.
          Authors: GÁSPÁR ÉVA.


4.  THE SYNDROME OF BURNOUT IN CHRISTIAN COUNSELING / A BURN-OUT SZINDRÓMA A KERESZTYÉN LELKIGONDOZÁSBAN.
          Authors: .


5.  STUDENT TEACHERS’ PRECONCEPTIONS ABOUT THE PROFESSION OF RELIGION TEACHING / HALLGATÓK NÉZETEI A REFORMÁTUS VALLÁSTANÁRRÓL, VALLÁSTANÍTÁSRÓL.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.


6.  CLIENTS WITH PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS IN SPIRITUAL COUNSELING / PSZICHOSZOMATIKUS TÜNETTŐL SZENVEDŐK A LELKIGONDOZÁSBAN.
          Authors: JAKAB ELVIRA.


7.  PASTORAL CARE AND SPIRITUAL GUIDANCE FROM THEOLOGICAL, PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL POINT OF VIEW / LELKIGONDOZÁS ÉS LELKIVEZETÉS TEOLÓGIAI, BÖLCSELETI ÉS LÉLEKTANI SZEMPONTBÓL.
          Authors: .


8.  INTERCULTURAL IDENTITY IN THE FAMILIES WITH MIXED NATIONALITY AND RELIGION / INTERKULTURÁLIS IDENTITÁS A VEGYES NEMZETISÉGŰ ÉS VALLÁSÚ CSALÁDOKBAN .
          Authors: .


9.  ARCHETYPICAL ANALYSIS OF SACRAL PORTRAYALS WOMEN’S PERSONALITY DEVELOPMENT ACCORDING TO THE EARLY HUNGARIAN SACRAL PORTRAYALS’ GUIDANCE / SZAKRÁLIS ÁBRÁZOLÁSOK ARCHETIPIKUS ELEMZÉSEA NŐI SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSE A KORAI MAGYAR SZAKRÁLIS ÁBRÁZOLÁSOK ÚTMUTATÁSA ALAPJÁN.
          Authors: .


10.  INSTRUCTIONS FOR AUTHORS / ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK.
          Authors: .


 
     
 
 
    Back to previous page