Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no.2 / 2010 - Table of contents
     
     
 
1.  STUDII : DE LA IGNORARE LA INTERPRETARE DINAMICĂ – REFLECŢII ASUPRA ROLULUI PRACTICII JUDECĂTOREŞTI ÎN LEGĂTURA CU INSTITUŢIA „CETĂŢEANULUI EUROPEAN”.
          Authors: ERZSÉBET SANDOR-SZALAY.


2.  STUDII : ACŢIUNILE ÎMPOTRIVA ORDONANŢELOR GUVERNULUI. POSIBILITATEA INTENTĂRII ACŢIUNII, ÎN TEMEIUL ART. 9, ALIN. (1) DIN LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV, ULTERIOR APROBĂRII ORDONANŢEI PRIN LEGE DE CĂTRE PARLAMENT.
          Authors: .


3.  ARTICOLE : REMARKS ON THE RELATION BETWEEN THE BREVES NOTITIAE AND THE NOTITIA ARNONIS.
          Authors: .


4.  ARTICOLE : EXPROPRIEREA DE FAPT. UN COMENTARIU AL HOTĂRÂRII CEDO ÎN CAUZA BURGHELEA C. ROMÂNIA.
          Authors: .


5.  ARTICOLE : FREEDOM TO PROVIDE SERVICES AND SPECIAL LOCAL TAXES IN ROMANIA.
          Authors: COSMIN FLAVIUS COSTAŞ.


6.  ARTICOLE : DISPONIBILITATEA PĂRŢILOR ŞI ROLUL JUDECĂTORULUI ÎN PROCESUL CIVIL POTRIVIT NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ.
          Authors: .


7.  ARTICOLE : OBIECTUL CREANŢEI DE DOBÂNDĂ MORATORIE.
          Authors: .


8.  ARTICOLE : DREPTUL TRANSPORTURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA - RAMURĂ DE DREPT SAU DISCIPLINĂ DE STUDIU ÎN CADRUL FACULTĂŢILOR DE DREPT?.
          Authors: IURIE MIHALACHE.


9.  INFO : CONGRESUL ANUAL AL ASOCIAŢIEI “HENRI CAPITANT” A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE JOURNÉES ROUMAINES – “LES SUCCESSIONS”, BUCUREŞTI ŞI CLUJ-NAPOCA, 23-28 IUNIE 2010.
          Authors: MIRCEA-DAN BOB.


 
     
 
 
    Back to previous page