Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1-2 / 2007 - Table of contents
     
     
 
1.  YEAR CLOSING SPEECH / ÉVZÁRÓ BESZÉD.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


2.  THE QUESTION OF THE DEATH IN THE OLD TESTAMENT / A HALÁL KÉRDÉSE AZ ÓSZÖVETSÉGBEN.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


3.  THE FIRST VERSES OF MARK’S GOSPEL / MÁRK EVANGÉLIUMÁNAK KEZDŐ VERSEI.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


4.  DECENT GESTURE AND UTOPIA IN AFFECTION PERCEPTION OF GOD IN HANS JONAS’S THEODICY / AZ ISTEN ÉRTHETŐSÉGÉHEZ VALÓ RAGASZKODÁS GESZTUSÁNAK TISZTESSÉGE ÉS UTÓPIÁJA HANS JONAS TEODÍCEÁJÁBAN.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


5.  THE PREACHING AS SYMBOLIC SPEECH / A PRÉDIKÁCIÓ MINT SZIMBOLIKUS BESZÉD.
          Authors: DEÁK ANGÉLA.


6.  LEGAL TERMS OF THE MIXED MARRIAGES IN TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH OF THE XVII-XIX. CENTURY / A VEGYES HÁZASSÁGOK JOGI FELTÉTELEI AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN A XVII–XIX. SZÁZADBAN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


7.  ROMANIAN MINORITY POLICY AND THE REFORMED CHURCH (1940–45) / A ROMÁN KISEBBSÉGPOLITIKA ÉS AZ ERDÉLYI REFORMÁTUSOK 1940 ÉS 1945 KÖZÖTT.
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


8.  MARRIAGE AND ISSUES OF CHURCH DISCIPLINE IN THE LATE EIGHTEENTH KÜKÜLLŐ DIOCESE, AND THEIR REFLECTION IN PARTIAL COUNCIL PROTOCOLS / HÁZASSÁGI ÜGYEK A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN A KÜKÜLLŐI EGYHÁZMEGYÉBEN A PARCIÁLIS ZSINATI JEGYZŐKÖNYVEK TÜKRÉ.
          Authors: FEGYVERESI ZSOLT.


9.  THE 17TH–18TH CENTURY GOLDSMITHS IN THE KLOPOTIVA CONGREGATION / A KLOPOTIVAI EGYHÁZKÖZSÉG 17–18. SZÁZADI ÖTVÖSMUNKÁI.
          Authors: KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA.


10.  RELATIONSHIP BETWEEN THE REFORMED CHURCH AND THE NOBILITY OF THE BARCĂU DE SUS REGION / REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS NEMESSÉG KAPCSOLATA BERETTYÓ-FELVIDÉKEN.
          Authors: TÓTH LEVENTE.


11.  DO YOU UNDERSTAND WHAT YOU TEACH? / ÉRTED-E AMIT TANÍTASZ?.
          Authors: KUN MÁRIA.


12.  SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE ALTE RELIGII, ŞI, DACĂ DA, CE ŞI CUM? / TO TEACH ABOUT OTHER RELIGIONS, AND IF SO, WHAT AND HOW? / TANÍTSUNK-E MÁS VALLÁSOKRÓL, ÉS HA IGEN, MIT ÉS HOGYAN?.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


13.  THE ROLE OF THE PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE PROCESS OF BECOMING A TEACHER / A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT SZEREPE A TANÁRRÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.


14.  BOOK REVIEWS:DAVID J. BOSCH: PARADIGM CHANGE IN THE THEOLOGY OF MISSION. TRANSLATED BY ATTILA BOROS. DEW - PROTESTANT MISSIONS STUDY INSTITUTE, BUDAPEST, 2005. 541 PAGES / RECENZIÓ: DAVID J. BOSCH: PARADIGMAVÁLTÁSOK A MISSZIÓ TEOLÓGIÁJÁ.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


 
     
 
 
    Back to previous page