Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Issue no.1 / 2000 - Table of contents
     
     
 
1.  A SZÖVETSÉG FORMÁI.
          Authors: JAKUBINYI GYŐRGY.


2.  AZ EGYIPTOMBÓL VALÓ SZABADULÁS ÉS AZ ÚJ KRONOLÓGI A 20. SZÁZAD VÉGI ARCHEOLÓGIAI KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS AZ ÓSZÖVETSÉGI KORTÖRTÉNET.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


3.  SZENT PÁL EVANGÉLIUMA JÉZUS FÖLTÁMADÁSÁRÓL.
          Authors: THORDAY ATTILA.


4.  AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI AZ ÚJABB KOMMENTÁROK TÜKRÉBEN.
          Authors: JELENITS ISTVÁN.


5.  EGY KÉRDÉS, AMELY MÉG FELELETRE VÁR: A MILLENARIZMUS.
          Authors: IOAN-VASILE BOTIZA.


6.  A QUMRÁN-KUTATÁS ÚJSZÖVETSÉGI VONATKOZÁSAI.
          Authors: BENYIK GYÖRGY.


7.  VILÁGNÉZET-E A VALLÁS?.
          Authors: SZEGŐ KATALIN.


8.  A TEOLÓGIA BÖLCSESSÉGI DIMENZIÓJA.
          Authors: JEAN-YVES BRACHET.


9.  HOGYAN MONDHATJUK KI ISTENT? METODOLÓGIAI KÍSÉRLET.
          Authors: PIERRE CLERMIDY.


10.  A SZIMBÓLUM MINT ISMERETELMÉLETI KIHÍVÁS A TEOLÓGIA SZÁMÁRA.
          Authors: VÁRNAI JAKAB.


11.  SZEGÉNYEK MINDIG LESZNEK VELETEK.
          Authors: SZÁSZ JÁNOS.


12.  COMMUNITAS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MINT TEOLÓGIAI KÉRDÉS.
          Authors: KOZMA ZSOLT.


13.  A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN.
          Authors: ERDŐ PÉTER.


14.  EKKLEZIOLÓGIA ÉS RETORIKA PÁZMÁNY PÉTER MŰVEIBEN.
          Authors: BITSKEY ISTVÁN.


15.  A MEDITÁCIÓ A HITGYAKORLÁSBAN ÉS AZ IRODALOMBAN.
          Authors: GÁBOR CSILLA.


16.  BATTHYÁNY IGNÁC PÜSPÖK ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA.
          Authors: JÓZSEF MARTON.


 
     
 
 
    Back to previous page