Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no.1 / 2023 - Table of contents
     
     
 
1.  TREATY RATIFICATION LAW – EMPIRICAL STUDY ON THE TEMPORAL EFFICACY OF THE PARLIAMENTARY PROCEDURE.
          Authors: CĂTĂLIN-DANIEL POP.


2.   INSTITUIE ART. 697 ALIN. (2) DIN CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ O NOUĂ IPOTEZĂ PENTRU INTERVENIREA PERIMĂRII EXECUTĂRII SILITE? / DOES ARTICLE 697, PARAGRAPH (2) OF THE ROMANIAN CIVIL PROCEDURE CODE INSTITUTE A NEW HYPOTHESIS AS TO THE INTERVENTION OF OBSOLESCENCE OF FORCED EXECUTION?.
          Authors: ȘERBAN MIRCIOIU.


3.  AUTENTICITATEA MATERIALELOR DE REFERINȚĂ ÎN EXPERTIZA GRAFOSCOPICĂ A TESTAMENTULUI OLOGRAF / AUTHENTICITY OF REFERENCE MATERIALS IN GRAPHOSCOPIC EXPERTISE OF THE HOLOGRAPHIC WILL.
          Authors: CLAUDIA-LAURA MOȘOARCĂ, GHEORGHE PĂȘESCU, CĂLIN COJOCARU.


4.  VALENȚE ALE PROTECȚIEI CONSUMATORILOR ÎN PERIMETRUL EFICIENȚEI ASOCIATE PRODUSELOR FARMACEUTICE: COMENTARIU ASUPRA DECIZIILOR CJUE ÎN CAUZELE CONEXATE C‑495/21, C‑496/21 ȘI ÎN CAUZA C-616/20 / VALENCES OF CONSUMER PROTECTION IN THE PERIMETER OF EFFECTIVENESS ASSOCIATED WITH PHARMACEUTICAL PRODUCTS: COMMENT ON THE DECISIONS OF THE C.J.E.U. IN JOINED CASES C 495/21, C 496/21 AND IN CASE C 616/20.
          Authors: JUANITA GOICOVICI.


5.  HOTĂRÂREA C. CONTRA ROMÂNIA. ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIEI DE A DESFĂȘURA O ANCHETĂ PENALĂ EFECTIVĂ ÎN CONTEXTUL UNEI ACUZAȚII DE HĂRȚUIRE SEXUALĂ / THE CASE OF C. VERSUS ROMANIA. FAILURE TO CONDUCT AN EFFECTIVE INVESTIGATION INTO ALLEGATIONS OF SEXUAL HARASSMENT.
          Authors: CRISTINA TOMULEȚ.


6.  SUME DE BANI ACHITATE CU TITLU DE INDEMNIZAȚIE DE DETAȘARE UNOR ANGAJAȚI CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ TEMPORAR ACTIVITATEA PE TERITORIUL UNUI ALT STAT DIN UNIUNEA EUROPEANĂ. EVAZIUNE, ABUZ DE DREPT SAU OPTIMIZARE FISCALĂ? / SUMS OF MONEY PAID AS DETACHMENT ALLOWANCE TO EMPLOYEES TEMPORARILY WORKING ON THE TERRITORY OF ANOTHER EU COUNTRY. TAX EVASION, ABUSE OF LAW OR TAX OPTIMISATION?.
          Authors: OANA BUGNAR-COLDEA.


 
     
 
 
    Back to previous page