Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no.4 / 2022 - Table of contents
     
     
 
1.  PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE SENSIBILE INDIRECTE DIN DECLARAȚIILE FISCALE PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE /THE PROCESSING OF INDIRECT SENSITIVE PERSONAL DATA FROM THE DECLARATIONS OF CONFLICTUAL PRIVATE INTERESTS.
          Authors: JUANITA GOICOVICI.


2.  STANDARDUL PROBEI ÎN CAMERA PRELIMINARĂ / THE STANDARD OF PROOF IN THE PRELIMINARY CHAMBER .
          Authors: ANCA-IOANA NEGRU.


3.  FOSTE ADEVĂRURI TRANSNAȚIONALE VIITOARE / PAST TRANSNATIONAL FUTURE TRUTHS.
          Authors: RADU-BOGDAN BOBEI.


4.  SCURTE CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA INTERPRETAREA FLEXIBILĂ A CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI / SHORT CONSIDERATIONS REGARDING THE FLEXIBLE INTERPRETATION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS.
          Authors: CRISTINA TOMULEȚ.


5.  NECONSTITUȚIONALITATEA DISPOZIȚIILOR ART. 275 ALIN. (1) LIT. B TEZA I DIN LEGEA NR. 31/1990 A SOCIETĂȚILOR / THE UNCONSTITUTIONALITY OF THE PROVISIONS OF ART. 275 PARA. (1) LETTER B) SENTENCE I OF ROMANIAN LAW NO. 31/1990 ON COMPANIES.
          Authors: OANA BUGNAR-COLDEA.


6.  ASPECTE PRIVIND EGALITATEA DE TRATAMENT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ A MEMBRILOR FAMILIEI UNUI CETĂȚEAN AL UNIUNII CARE NU AU CETĂȚENIA UNUI STAT MEMBRU / ASPECTS CONCERNING THE EQUAL TREATMENT IN THE EUROPEAN UNION OF A UNION CITIZEN`S FAMILY MEMBERS WHO ARE NOT NATIONALS OF A MEMBER STATE.
          Authors: SERGIU DELEANU.


7.  POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI ÎN CONTEXT PANDEMIC ȘI STRATEGII DE ADAPTARE A ÎNTREPRINDERILOR / THE COMPETITION POLICY OF THE EU IN A PANDEMIC CONTEXT AND BUSINESS ADAPTATION STRATEGIES.
          Authors: LAURA LAZĂR.


8.  THE STATUS AND LIABILITY OF EXECUTIVE OFFICERS IN THE HUNGARIAN JUDICIAL PRACTICE - WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE NEW LEGISLATION.
          Authors: LÁSZLÓ SCHMIDT.


 
     
 
 
    Back to previous page