Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA PHILOLOGIA - Issue no.2 / 2021 - Table of contents
     
     
 
1.  POSTMODERNIST FACES OF TRUTH AND FICTION IN IRIS MURDOCH’S THE SEA, THE SEA / FEȚELE POSTMODERNISTE ALE ADEVĂRULUI ȘI FICȚIUNII ÎN ROMANUL MAREA, MAREA DE IRIS MURDOCH.
          Authors: ELISABETA SIMONA CATANĂ.


2.  MAX BLECHER’S CENTRAL EUROPEAN AFFINITIES / MAX BLECHER – AFINITĂȚI CENTRAL-EUROPENE.
          Authors: GABRIELA GLĂVAN.


3.  NARRATEMES IN AGATHA CHRISTIE’S POIROT NOVELS / NARATEMELE DIN ROMANELE POIROT ALE AGATHEI CHRISTIE.
          Authors: LUCYNA HARMON.


4.  NOT THE ONLY STORY: NARRATIVE, MEMORY, AND SELF-BECOMING IN JULIAN BARNES’ NOVEL / NU DOAR SINGURA POVESTE: DESPRE NARAȚIUNE, AMINTIRE, ȘI DEVENIREA-DE-SINE ÎN ROMANUL LUI JULIAN BARNES.
          Authors: DIANA MELNIC, VLAD MELNIC.


5.  TRAVEL AND ESCAPISM: ELVIRA BOGDAN AND OLGA CABA / CĂLĂTORIE ŞI ESCAPISM: ELVIRA BOGDAN ŞI OLGA CABA.
          Authors: MIHAELA MUDURE.


6.  REQUIEM FOR AN IDENTITY: ANALYZING REPRESENTATIONS OF THE SELF IN SONG OF MYSELF / RECVIEM PENTRU O IDENTITATE: ANALIZA REPREZENTĂRILOR SINELUI ÎN SONG OF MYSELF.
          Authors: IOANA MUDURE-IACOB.


7.  THE HEAVE OF THE SWELL – METAPHORS OF THE SEA IN SHORT STORIES FROM ATLANTIC CANADA (1900–1930) / THE HEAVE OF THE SWELL – METAFORELE MĂRII ÎN NUVELE DIN CANADA ATLANTICĂ (1900-1930).
          Authors: JUDIT NAGY.


8.  SPECULUM SPECULORUM: KINGSHIP AND SELFHOOD IN SHAKESPEARE’S KING RICHARD II / SPECULUM SPECULORUM: REGALITATE ȘI PERSONALITATE ÎN RICHARD AL II-LEA DE WILLIAM SHAKESPEARE.
          Authors: GEORGIANA NICOARĂ.


9.  DICTATORSHIP, MACHISMO, AND THE CUBAN EXILE DRAMA IN A TRAGICOMIC MODE: CRISTINA GARCÍA’S KING OF CUBA / DICTATURĂ, MACHISM ȘI DRAMA COMUNITĂȚII CUBANEZE DIN STATELE UNITE ÎN MANIERĂ TRAGIC-COMICĂ: KING OF CUBA DE CRISTINA GARCÍA.
          Authors: VERONICA TATIANA POPESCU.


10.  HOW DO YOU GRIEVE A NUMBER? – UNSUCCESSFUL GRIEVING IN JESS WALTER’S THE ZERO / CUM DEPLÂNGEM UN NUMĂR? – EȘUAREA TRAVALIULUI DE DOLIU ÎN ROMANUL THE ZERO DE JESS WALTER.
          Authors: AMELIA PRECUP.


11.  ART, DEPTH AND AFFECT IN WINTER: METAMODERNIST CONTEXTS OF ALI SMITH’S NOVEL / ARTĂ, PROFUNZIME ŞI AFECT ÎN IARNA: CONTEXTE METAMODERNISTE ÎN ROMANUL LUI ALI SMITH.
          Authors: SOŇA ŠNIRCOVÁ.


12.  READING HABITS IN JANE AUSTEN’S NORTHANGER ABBEY / OBICEIURI DE LECTURĂ ÎN MĂNĂSTIREA NORTHANGER DE JANE AUSTEN.
          Authors: ANA VOICU.


13.  THE FEMININE PARADIGM OF CULTURE IN ALICE VOINESCU’S CONCEPTION / PARADIGMA FEMININĂ A CULTURII ÎN CONCEPȚIA LUI ALICE VOINESCU.
          Authors: MAGDA WÄCHTER.


14.  REVIEWING MINIMALIST THEORIES OF CONTROL AND A BRIEF LOOK AT ROMANIAN CONTROL / O RECENZIE A TEORIILOR MINIMALISTE DE CONTROL ȘI UN COMENTARIU SUCCINT ASUPRA FENOMENULUI DE CONTROL ÎN LIMBA ROMÂNĂ.
          Authors: MIHAELA BUZEC.


15.  WHAT TIME DOES IN LANGUAGE: A CROSS-LINGUISTIC COGNITIVE STUDY OF SOURCE RELATED VARIATION IN VERBAL TIME METAPHORS IN AMERICAN ENGLISH, FINNISH AND HUNGARIAN / CE FACE TIMPUL: UN STUDIU COGNITIV AL VARIAȚIILOR CONCEPTUALE LEGATE DE DOMENIUL SURSĂ ÎN METAFORA TIMPULUI ÎN ENGLEZĂ AMERICANĂ, FINLANDEZĂ ȘI MAGHIARĂ.
          Authors: ZSUZSA MÁTHÉ.


16.  TO MAKE PUBLIC OR TWITTING IN STONE / RENDRE PUBLIC OU TWEETER SUR LA PIERRE.
          Authors: MARIE OUVRARD-SERVANTON.


17.  MODIFICATION VERSUS COMPLEMENTATION IN THE STRUCTURE OF ENGLISH NOUN PHRASES / STRUCTURA GRUPULUI NOMINAL DIN LIMBA ENGLEZĂ.
          Authors: ALINA PREDA.


18.  EXPRESSIVE ENACTMENTS OF ETHNIC MEMBERSHIP IN THE ROMANIAN-AMERICAN ORGANIZATIONS FROM CALIFORNIA / REPREZENTĂRI EXPRESIVE ALE APARTENENŢEI ETNICE ÎN ORGANIZAŢIILE ROMÂNO-AMERICANILOR DIN CALIFORNIA.
          Authors: RALUCA ROGOVEANU.


19.  BOOK REVIEW: MARIA ȘLEAHTIȚCHI, MIHAI ȘLEAHTIȚCHI, LUCIA SURCANU, IVAN PILCHIN, MARIA PILCHIN, LITERATURĂ, REPREZENTĂRI, NEGOCIERI [LITTÉRATURE, REPRÉSENTATIONS, NÉGOCIATIONS], CHIȘINĂU, ARC, 2018, 190 P..
          Authors: LILIANA BURLACU.


20.  BOOK REVIEW: ANCA PEIU, FAULKNERIANA. BACK TO (AND BEYOND) YOKNAPATAWPHA, BUCUREȘTI, C.H. BECK, 2019, 266 P..
          Authors: ADINA DRAGOȘ.


21.  BOOK REVIEW: SIMONA JIȘA, QUESTIONS DE FILIATION LITTÉRAIRE, CLUJ-NAPOCA, CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ, COL. ROMANUL FRANCEZ ACTUAL, 2018, 215 P..
          Authors: ADRIANA GUȘĂ.


22.  BOOK REVIEW: DANA PERCEC, DAN NEGRESCU, EXCERPTE VENINOASE ȘI ONIRICE. ESEU DESPRE DOI FRAȚI, TIMIȘOARA, EDITURA UNIVERSITĂȚII DE VEST, 2018, 237 P..
          Authors: MONIKA KOŞA.


23.  BOOK REVIEW: ALEXANDRU ORAVIȚAN, WITHIN AND WITHOUT THE METROPOLIS – FOREGROUND AND BACKGROUND IN POST-9/11 LITERATURE, TIMIȘOARA, EDITURA UNIVERSITĂȚII DE VEST, 2019, 394 P..
          Authors: NÓRA MÁTHÉ.


24.  BOOK REVIEW: ANA MARIA MANZANAS CALVO, JESÚS BENITO SÁNCHEZ (EDS.), HOSPITALITY IN AMERICAN LITERATURE AND CULTURE: SPACES, BODIES, BORDERS, ROUTLEDGE, 2017, 214 P..
          Authors: OCTAVIAN MORE.


25.  BOOK REVIEW: ADRIAN PAPAHAGI, PROVIDENCE AND GRACE: LECTURES ON SHAKESPEARE’S PROBLEM PLAYS AND ROMANCES, CLUJ-NAPOCA, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2020, 221 P..
          Authors: IONUCU POP.


 
     
 
 
    Back to previous page