Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA HISTORIA - Issue no.2 / 2018 - Table of contents
     
     
 
1.  ROMANIANS’ IDEALS OF LIBERALISM AND NATIONALITY IN 1918 / LIBERALISM ŞI NAŢIONALITATE LA ROMÂNI ÎN ANUL 1918.
          Authors: IOAN BOLOVAN.


2.  MAKING THE MAN OF LAW IN DUALIST HUNGARY: ALEXA DAVID’S CAREER STRATEGIES AND PERSONAL NETWORKS ON THE EVE OF THE TWENTIETH CENTURY / FORMAREA JURISTULUI ÎN UNGARIA DUALISTĂ: STRATEGIILE DE CARIERĂ ŞI REŢELELE PERSONALE ALE LUI ALEXA DAVID LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA.
          Authors: OVIDIU EMIL IUDEAN.


3.  ASTRA’S MEMBERSHIP IN THE EARLY 1900s / MEMBRII ASTREI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA.
          Authors: VLAD POPOVICI.


4.  THE SYSTEM OF GOVERNMENT COMMISSIONERS DURING THE FIRST WORLD WAR AND THE ORGANIZATION OF THE GOVERNMENT HIGH COMMISSIONER’S OFFICE IN TRANSYLVANIA / SISTEMUL COMISARILOR GUVERNAMENTALI ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL ŞI ORGANIZAREA ÎNALTULUI COMISARIAT GUVERNAMENTAL ÎN TRANSILVANIA.
          Authors: PÁL JUDIT.


5.  DYNASTIC LOYALISM, MORALITY AND FAMILY VALUES AMONG ROMANIANS IN TRANSYLVANIA DURING THE FIRST WORLD WAR / LOIALISM DINASTIC, MORALITATE ŞI VALORI FAMILIALE LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL.
          Authors: LUCIAN TURCU.


6.  FROM THE APPOINTMENT OF THE GOGA MINISTRY TO THE COUP OF KING CAROL II (DECEMBER 28, 1937 – FEBRUARY 10, 1938) / DE LA NOMINATION DU CABINET GOGA AU COUP DʼÉTAT DU ROI CAROL II (28 DÉCEMBRE 1937 - 10 FÉVRIER 1938) / DE LA NUMIREA GUVERNULUI GOGA LA LOVITURA DE STAT A REGELUI CAROL AL II-LEA (28 DECEMBRIE 1937 – 10 FEBRUARIE 1938).
          Authors: PHILIPPE HENRI BLASEN.


7.  THE ARREST OF THE BASILIANS ATANASIE MAXIM AND GHEORGHE MARINA IN THE ATTEMPT TO INCRIMINATE THE GREEK-CATHOLIC BISHOP ALEXANDRU RUSU / ARESTAREA BAZILIENILOR ATANASIE MAXIM ŞI GHEORGHE MARINA ÎN ÎNCERCAREA DE A-L INCRIMINA PE EPISCOPUL GRECO-CATOLIC ALEXANDRU RUSU.
          Authors: IONUŢ VIDA-SIMITI.


8.  BOOK REVIEWS: DOCUMENTA PRAGENSIA XXXIII: MĚSTO V PŘEVRATECH KONFESIONALIZACE V 15. AŽ 18. STOLETÍ, PRAHA, SCRIPTORIUM, 2014.
          Authors: SEVER OANCEA.


9.  BOOK REVIEWS: ANDREAS HOLZEM, CHRISTENTUM IN DEUTSCHLAND 1550-1850. KONFESSIONALISIERUNG, AUFKLÄRUNG, PLURALISIERUNG (BAND 1 & BAND 2), PADERBORN, VERLAG FERDINAND SCHÖNINGH, 2015, 1485 P., ISBN: 9783506779809.
          Authors: SEVER OANCEA.


10.  BOOK REVIEWS: JOACHIM BAHLCKE, GEGENKRÄFTE. STUDIEN ZUR POLITISCHEN KULTUR UND GESELLSCHAFTSSTRUKTUR OSTMITTELEUROPAS IN DER FRÜHEN NEUZEIT, MARBURG, VERLAG HERDER-INSTITUT, 2015.
          Authors: SEVER OANCEA.


11.  BOOK REVIEWS: CATHERINE HOREL, DE L’EXOTISME À LA MODERNITÉ. UN SIÈCLE DE VOYAGE FRANÇAIS EN HONGRIE (1818-1910) , MONTROUGE, ÉDITIONS DU BOURG, 2018.
          Authors: LUCIAN TURCU.


12.  BOOK REVIEWS: SILVIA MARTON, „REPUBLICA DE LA PLOIEŞTI” ŞI ÎNCEPUTURILE PARLAMENTARISMULUI ÎN ROMÂNIA, BUCUREŞTI, HUMANITAS, 2016.
          Authors: DIANA GEORGIANA LUTZ.


13.  BOOK REVIEWS: MARIUS TURDA, EUGENISM ŞI MODERNITATE. NAŢIUNE, RASĂ ŞI BIOPOLITICĂ ÎN EUROPA (1870-1950), IAŞI, POLIROM, 2014.
          Authors: ANDREI DĂLĂLĂU.


14.  BOOK REVIEWS: JANA OSTERKAMP (HG.), KOOPERATIVES IMPERIUM. POLITISCHE ZUSAMMENARBEIT IN DER SPÄTEN HABSBURGERMONARCHIE, GÖTTINGEN, VANDENHOECK & RUPRECHT, 2018.
          Authors: LUMINIŢA POPESCU.


15.  BOOK REVIEWS: HRVOJE BARIČEVIĆ, DANIJELA MARJANIĆ (COORDS.), PRVI SVJETSKI RAT. VODIČ KROZ FONDOVE I ZBIRKE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA, ZAGREB, HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV, 2016.
          Authors: FILIP KATANIĆ.


16.  BOOK REVIEWS: LIVIU MAIOR, DOI ANI MAI DEVREME. ARDELENI, BUCOVINENI ŞI BASARABENI ÎN RĂZBOI, 1914-1916, CLUJ-NAPOCA, EDITURA ŞCOALA ARDELEANĂ, 2016.
          Authors: TIMEA LONGAVER.


17.  BOOK REVIEWS: FLOREA IONCIOAIA, LEONIDAS RADOS (COORD.), FRAGMENTE DE PE UN CÂMP DE LUPTĂ: STUDII ÎN ISTORIA UNIVERSITĂŢII, IAŞI, EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA”, 2018.
          Authors: MĂDĂLINA ELENA BRAEŞ.


18.  BOOK REVIEWS: MARTIN PUCHNER, LUMEA SCRISĂ. POVEŞTI CARE AU SCHIMBAT OAMENII, ISTORIA ŞI CIVILIZAŢIA, IAŞI, POLIROM, 2018.
          Authors: BIANCA MARIA GLĂVAN.


 
     
 
 
    Back to previous page