Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  HAZARDE ASOCIATE FORMĂRII DOLINELOR ÎN MEDIU. STUDIU DE CAZ: DOLINE ŞI HAZARD ÎN CÂMPIA HAMADAN ŞI PE VALEA LAR ÎN IRAN.
          Autori: .


2.  EVALUAREA INTENSITĂŢII METEORIZAŢIEI ROCILOR DIN MASIVUL BIHORULUI.
          Autori: .


3.  GEOSITUL POROLISSUM. MORFOLOGIE, ARHEOLOGIE ŞI TOPOGRAFIE.
          Autori: IOAN-AUREL IRIMUȘ, F. FODOREAN, D. PETREA, I. FODOREAN.


4.  EVALUAREA ZGOMOTULUI ŞI CALITĂŢII AERULUI ÎNTR-UN ŢESUT URBAN. STUDIU DE CAZ: STRADA ŞTEFAN CEL MARE, BUCUREŞTI.
          Autori: .


5.  SCHIMBĂRI MORFODINAMICE RECENTE ALE CURSULUI MIJLOCIU A VĂII RÂULUI BARCĂU (NORD-VESTUL ROMÂNIEI).
          Autori: L. BLAGA, RODICA PETREA, D. PETREA.


6.  ANALIZA PRECIPITAŢIILOR DIN SUD-ESTUL ROMÂNIEI CU AJUTORUL TESTULUI MANN-KENDAL ŞI A CURBEI CUMULATE WASP.
          Autori: ADINA-ELIZA CROITORU, BRÎNDUŞA CHIOTOROIU, IOANA IANCU.


7.  VALENŢELE INDENTITĂŢILOR GEOSPAŢIALE ŞI PREGĂTIREA PENTRU DEZVOLTAREA MODERNĂ UNITARĂ.
          Autori: I. MAC.


8.  EVALUAREA DE MEDIU CA PARTE COMPONENTĂ A A DOCUMENTAŢIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI. STUDIU DE CAZ VALEA HÂRTIBACIULUI.
          Autori: I. VESCAN.


9.  PROVINCIILE GEOGRAFICO-ISTORICE ALE ROMÂNIEI.
          Autori: GRIGOR P. POP.


10.  JUDEŢELE DIN TRANSILVANIA ŞI DIN PARTIUM ÎN PERSPECTIVĂ GEOGRAFICO-ISTORICĂ.
          Autori: CS. M. KOVÁCS.


11.  PROBLEME GEODEMOGRAFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ÎN ROMÂNIA DUPĂ 1990.
          Autori: OANA-RAMONA ILOVAN, ELENA SOCHIRCĂ.


12.  EFECTELE SCHIMBĂRII MIGRAŢIEI INTERNE ASUPRA ACCENTUĂRII DISPARITĂŢILOR TERITORIALE.
          Autori: .


13.  NOI RELAŢII RURAL-URBAN ÎN ROMÂNIA. EXEMPLE DIN ZONA DE CONTACT RURAL-URBAN DE LÂNGĂ BUCUREŞTI.
          Autori: .


14.  IPOSTAZE FUNCŢIONALE ALE COMUNITĂŢILOR URBANE DE TIP „NOILE VECINĂTĂŢI”. STUDIU DE CAZ VECINĂTATEA VIILOR DIN MUNICIPIUL SIGHIŞOARA, JUD. MUREŞ.
          Autori: ANA-MARIA POP, V. ZOTIC.


15.  TIPOLOGIA AŞEZĂRILOR RURALE DIN MUNŢII TRASCĂU, JUDEŢUL ALBA.
          Autori: GABRIELA ADINA LAZĂR.


16.  DISPARITĂŢILE TERITORIALE ÎN IMPLEMENTAREA PLANURILOR NAŢIONALE DE ACŢIUNE PENTRU LOCURI DE MUNCĂ (2004 - 2009).
          Autori: IRENA MOCANU.


17.  UN MODEL DE CALCULARE A COEFICIENTULUI DE ACCESIBILITATE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN TRANSILVANIA.
          Autori: .


18.  TRANSPORTUL MULTINODAL. CONCEPT ŞI SUGESTII DE APLICARE LA SITUAŢIA DIN ROMÂNIA.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


19.  TRANSPORTUL FEROVIAR ÎN JUDEŢUL MUREŞ.
          Autori: S. FILIP, ALEXANDRU PĂCURAR.


20.  EFECTELE CRIZEI ECONOMICE ASUPRA TURISMULUI ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN EUROPA.
          Autori: .


21.  TRAVERSÂND FRONTIERA. PRACTICI TRANSFRONTALIERE ALE UNOR ACTORI ECONOMICI DE MICĂ IMPORTANŢĂ LA NOUA FRONTIERĂ EXTERNĂ A U.E. ÎNTRE ROMÂNIA ŞI UCRAINA.
          Autori: .


22.  IMPORTANŢA PROGRAMULUI DE VECINĂTATE ROMÂNIA–UCRAINA 2004-2006.
          Autori: .


23.  SĂNĂTATEA PUBLICĂ ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ – SITUAŢIA, PROBLEMELE ŞI STRATEGIILE CURENTE.
          Autori: C. N. BOŢAN.


24.  ALEGEREA PRIMARILOR ÎN ŢARA MOŢILOR, JUDEŢUL ALBA ÎN ANII 1992, 1996, 2000, 2004, 2008.
          Autori: .


25.  RECENZII: HADRIAN – V. CONŢIU, VASILE CONŢIU (2010), COMUNA RÂCIU, SPAŢIU DE DĂINUIRE MILENARĂ, STUDIU MONOGRAFIC.
          Autori: GRIGOR P. POP.


26.  RECENZII: MIRCEA ALEXE, STUDIUL LACURILOR SĂRATE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: FLORIN FODOREAN.


27.  RECENZII: PUŞCAŞ, ANGELICA, ASCULTĂRI DIN LUMEA SATULUI: INTRODUCERE ÎN ETNOGRAFIE.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


28.  RECENZII: STURDZA, M. DIM., COORD., FAMILIILE BOIEREŞTI DIN MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ. ENCICLOPEDIE ISTORICĂ, GENEALOGICĂ ŞI BIOGRAFICĂ .
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă