Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2024  
         
         
   
1.  PERCEPȚIILE PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A EDUCAȚIEI FIZICE ÎN ȘCOLILE DIN ÎNTREAGA LUME, ÎN PERIOADA PANDEMIEI: O ANALIZĂ SISTEMATICĂ A LITERATURII ȘTIINȚIFICE / PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOLS WORLDWIDE DURING THE PANDEMIC: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE SCIENTIFIC LITERATURE.
          Autori: CRISTIAN MODRA, MARTIN DOMOKOS, SIMONA PETRACOVSCHI.


2.  MUȘCHIUL ERECTOR SPINAL, FACTOR DETERMINAT ÎN BIOMECANICA PATOLOGICĂ A COLOANEI VERTEBRALE / THE ERECTOR SPINAE MUSCLE, A DETERMINING FACTOR IN THE PATHOLOGICAL BIOMECHANICS OF THE SPINE.
          Autori: BOGDAN-ALEXANDRU HAGIU.


3.  INFLUENȚA LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN PREGĂTIREA PRACTICĂ A ELEVILOR PENTRU OBȚINEREA PERMISULUI AUTO. / THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN THE PRACTICAL PREPARATION OF STUDENTS FOR OBTAINING THE DRIVING LICENCE.
          Autori: MIHAELA BUTNARIU.


4.  THE CRITICAL THINKING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS.
          Autori: RACHID RAZALI, ABDERAHMANE BENGUENAB, AHMED ATALLAH.


5.  STUDIU PRIVIND LEGĂTURA DINTRE STIMA DE SINE ȘI IDENTITATEA DE ECHIPĂ, CA FACTORI IMPORTANȚI ÎN COMBATEREA ANXIETĂȚII COMPETIȚIONALE LA SPORTIVII DE PERFORMANȚĂ. / STUDY ON THE LINK BETWEEN SELF-ESTEEM AND TEAM IDENTITY AS MAJOR FACTORS IN TACKLING COMPETITIVE ANXIETY IN PERFORMANCE ATHLETES.
          Autori: FRANCISC REMUS DATCU, SIMONA PETRACOVSCHI, EUGEN BOTA, MARTIN DOMOKOS.


6.  ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND UNGHIURILE REALIZATE ÎN ARUNCAREA LA POARTĂ DIN PIRUETĂ DIN JOCUL DE BEACH HANDBALL. JOCUL DE BEACH HANDBALL ESTE UN SPORT DINAMIC, CU O INTENSITATE MARE, CE SE DESFĂȘOARĂ PE UN TEREN DE NISIP / COMPARATIVE ANALYSIS OF ANGLES IN THE SPINSHOT THROWS TOWARDS THE GOAL IN BEACH HANDBALL.
          Autori: PAUL OVIDIU RADU, MARIA DANIELA MACRA-OȘORHEAN.


7.  RELIGIA, POLITICA SI MISTICA IN SPORTUL ANTIC / RELIGION, POLITICS AND MYSTICISM IN ANCIENT SPORT.
          Autori: ION-PETRE BARBOȘ, ALPÁR NAGY.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă