Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2022  
         
         
   
1.  CÂTEVA FAŢETE ALE LIMBILOR ROMANICE / QUELQUES FACETTES DES LANGUES ROMANES.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


2.  CONTINUITATI SI DISCONTINUITATI LEXICALE SI GRAMATICALE IN PROVERBELE ROMANESTI SI LATINESTI / CONTINUITÉS ET DISCONTINUITÉS LEXICALES ET GRAMMATICALES DANS LES PROVERBES ROUMAINS ET LATINS.
          Autori: MARIA ALDEA, CARMEN FENECHIU.


3.  ADJUNCȚII PROPOZIȚIONALI DIN LIMBILE ROMANICE – O ANALIZA DE CORPUS DIN PERSPECTIVA COMPARATIVA / CLAUSAL ADJUNCTS OF ROMANCE LANGUAGES – A CORPUS-DRIVEN COMPARISON –.
          Autori: ALICE BODOC.


4.  ADJECTIVE MOŞTENITE DIN LATINĂ CU VALOARE ADVERBIALĂ ÎN ISTROROMÂNĂ / ADJECTIFS HÉRITÉS DU LATIN À VALEUR ADVERBIALE EN ISTRO-ROUMAIN.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


5.  CONSIDERAŢII PRIVIND BINOAMELE NOMINALE ÎN DOCUMENTE DIN AUDIENCIA DE QUITO DIN SECOLELE AL XVI-LEA ŞI AL XVII-LEA / CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS BINOMIOS NOMINALES EN DOCUMENTOS DE LA AUDIENCIA DE QUITO DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
          Autori: VIORICA CODITA.


6.  OBSERVAȚII PRIVIND COMPLEMENTIZATORII DIN ISTROROMÂNĂ / ON THE USE OF COMPLEMENTISERS IN ISTRO-ROMANIAN.
          Autori: RAMONA CĂTĂLINA CORBEANU, IONUȚ GEANĂ.


7.  ÎNCERCARE DE DEFINIRE A MANIEREI PRIN INTERMEDIUL DIALOGURILOR SPONTANE ITALIENE / VERSO UNA NUOVA DEFINIZIONE DI MANIERA ATTRAVERSO IL PARLATO SPONTANEO ITALIANO.
          Autori: LUISA CORONA, PAOLA PIETRANDREA.


8.  DESEMNAREA ZONEI CROMATICE A GRIULUI ÎN DIALECTELE ITALIENE / LA DESIGNAZIONE DELL’AREA CROMATICA DEL GRIGIO NEI DIALETTI ITALIANI.
          Autori: FEDERICA CUGNO, FEDERICA CUSAN.


9.  VARIAŢIA LIBERĂ FONOLOGICĂ ŞI MORFOLOGICĂ ÎN DIALECTUL NISARD – O PREZENTARE / LA VARIATION LIBRE PHONOLOGIQUE ET MORPHOLOGIQUE DU DIALECTE NIÇOIS : ESSAI D’ILLUSTRATION.
          Autori: PHILIPPE DEL GIUDICE.


10.  GRUPURI PREPOZIȚIONALE CU PÂNĂ ȘI CONSTRUCȚII EVENTIVE COMPLEXE ÎN LIMBA ROMÂNĂ / PÂNĂ-PPs AND COMPLEX EVENT CONSTRUCTIONS IN ROMANIAN.
          Autori: IMOLA-ÁGNES FARKAS.


11.  TERMENII DE CULOARE ÎN ARIILE ALB, NEGRU ŞI GRI ÎN ISTORIA LIMBII ITALIENE / I TERMINI DI COLORE NELLE AREE BIANCO, NERO E GRIGIO NELLA STORIA DELL’ITALIANO.
          Autori: MARIA GROSSMANN, PAOLO D’ACHILLE.


12.  EPENTEZA CONSONANTICĂ ÎN DIALECTUL DIN TERAMO / L’EPENTESI CONSONANTICA NEL DIALETTO TERAMANO.
          Autori: DIANA PASSINO, FIAMMETTA DI PASQUALE.


13.  EXPRIMAREA CAUZALITĂŢII ÎN LATINĂ ȘI ÎN LIMBILE ROMANICE: TIPARE FORMALE ȘI GRADAȚIE INTENSIONALĂ / L’EXPRESSION DE LA CAUSALITÉ EN LATIN ET DANS LES LANGUES ROMANES : MATRICES FORMELLES ET GRADATION INTENSIONNELLE.
          Autori: CECILIA MIHAELA POPESCU.


14.  DESPRE RUTINE, DERIVE ŞI VARIAŢIE ÎN MORFOSINTAXA ISTORICĂ HISPANO-AMERICANĂ / EN TORNO A RUTINAS, DERIVAS Y VARIACIÓN EN LA MORFOSINTAXIS HISTÓRICA HISPANOAMERICANA.
          Autori: JUAN PEDRO SÁNCHEZ-MÉNDEZ.


15.  TERMINOLOGII EMERGENTE ȘI EXPLORAREA UNUI CORPUS SPECIALIZAT. VOCABULARUL COVID-19 ÎN LIMBA ROMÂNĂ / TERMINOLOGIES ÉMERGENTES ET EXPLORATION DE CORPUS SPECIALISÉ. LE LEXIQUE DE LA COVID-19 EN ROUMAIN.
          Autori: CRISTINA VARGA.


16.  CÂTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA LOCULUI LIMBII LATINE DIN PERSPECTIVA CELORLALTE LIMBI ÎN CONTACT, PREZENTE ÎN HRONICUL VECHIMEI A ROMANO-MOLDO-VLAHILOR AL LUI DIMITRIE CANTEMIR / QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LA PLACE DU LATIN, AU REGARD DES AUTRES LANGUES EN CONTACT PRÉSENTES DANS HRONICUL VECHIMEI A ROMANO-MOLDO-VLAHILOR DE DIMITRIE CANTEMIR.
          Autori: ESTELLE VARIOT.


17.  RELECTURA MITULUI LUI EURIDICE ȘI ORFEU ÎN ROMANUL L’EMPREINTE DE L’ANGE DE NANCY HUSTON / RELECTURE D’EURYDICE ET D’ORPHÉE DANS L’EMPREINTE DE L’ANGE DE NANCY HUSTON.
          Autori: TEODORA MARIA POP.


18.  POZIȚIONAREA LITERARA A TEREZIEI MORA INTRE 1999 ȘI 2014 / POSITIONIERUNGEN VON TERÉZIA MORA ZWISCHEN 1999 UND 2014.
          Autori: ESZTER PROPSZT.


19.  PRAGMATICA LIMBAJULUI STEREOTIPIZAT. PIERDEREA IDENTITĂȚII PRIN COMPROMISUL DE TRADUCERE / THE PRAGMATICS OF STEREOTYPICAL SPEECH. LOSS OF IDENTITY THROUGH TRANSLATION COMPROMISE.
          Autori: IOANA RUXANDRA TOŞU.


20.  RECENZIE - MARTIN HUMMEL, ANNA GAZDIK, DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE L’ADJECTIF-ADVERBE, VOL. I-II, BERLIN-BOSTON, WALTER DE GRUYTER GMBH, 2021, X + 1695 P. (COLL. REFERENCE).
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


21.  RECENZIE - VIOLETA LEU HANGANU, DIMINUTIVELE ÎN LIMBA ROMÂNĂ VORBITĂ. ASPECTE LEXICALE, PRAGMATICE ŞI SOCIOLINGVISTICE, BUCUREŞTI, EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI, 2021, 233 P. (LINGVISTICĂ/LINGUA).
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


22.  RECENZIE - GEORGE DAN ISTRATE, GLOSSARIO DELLE ARTI VISUALI, PISA, EDIZIONI ETS, 2020, 169 P..
          Autori: ROZALIA COLCIAR.


23.  RECENZIE - GABRIELA PANĂ DINDELEGAN (COORD.), GRAMATICA LIMBII ROMÂNE PENTRU GIMNAZIU, BUCUREŞTI, EDITURA UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD, 2019, 478 P..
          Autori: DIANA GRINDEANU.


24.  RECENZIE - JOSÉ MANUEL FRADEJAS RUEDA, LAS LENGUAS ROMÁNICAS, 3A EDICIÓN, MADRID, EDITORIAL ARCO/LIBROS-LA MURALLA, 2020, 184 P. (BIBLIOTHECA PHILOLOGICA).
          Autori: IONICA-ANDREEA MICU (RAD).


25.  RECENZIE - ELENA PLATON (COORD.), ENCICLOPEDIA IMAGINARIILOR DIN ROMÂNIA, VOL. II (PATRIMONIU ȘI IMAGINAR LINGVISTIC), CONSULTANT ŞTIINŢIFIC GHEORGHE CHIVU, IAȘI, EDITURA POLIROM, 2020, 486 P..
          Autori: CRISTIAN PAȘCALĂU.


26.  RECENZIE - LIVIU GROZA, INFLUENŢA FRANCEZĂ ASUPRA FRAZEOLOGIEI ROMÂNEŞTI. STUDIU ŞI DICŢIONAR, BUCUREŞTI, EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI, 2021, 283 P. (LINGVISTICĂ/LINGUA).
          Autori: DENISA TOUT.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă