Author's details  
           
  Author's name :  VISKY S��NDOR-B��LA    
         
           
  Today: 27-09-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  THE FUNDAMENTAL PROBLEMS OF “THEOLOGY OF GOD`S SUFFERING” IN THE KAZOH KITAMORI INTERPRETATION / AZ ISTEN SZENVEDÉSE TEOLÓGIÁNAK ALAPKÉRDÉSEI KAZOH KITAMORI ÉRTELMEZÉSÉBEN / DIE GRUNDFRAGEN DER THEOLOGIE DES SCHMERZES GOTTES IN DIE WERKE VON KATZOH KITAMORI.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

2.  VITADICEA INSTEAD OF TH EODICY: FRIEDRICH NIETZSCHE AND THE QUEST ION OF SUFFERING / TEODICEA HELYETT VITADICEA: FRIEDRICH NIETZSCHE ÉS A SZENVEDÉS / NIETZSCHE UND DAS CHRISTENTUM.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

3.  DECENT GESTURE AND UTOPIA IN AFFECTION PERCEPTION OF GOD IN HANS JONAS’S THEODICY / AZ ISTEN ÉRTHETŐSÉGÉHEZ VALÓ RAGASZKODÁS GESZTUSÁNAK TISZTESSÉGE ÉS UTÓPIÁJA HANS JONAS TEODÍCEÁJÁBAN.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

4.  BOOK REVIEWS:DAVID J. BOSCH: PARADIGM CHANGE IN THE THEOLOGY OF MISSION. TRANSLATED BY ATTILA BOROS. DEW - PROTESTANT MISSIONS STUDY INSTITUTE, BUDAPEST, 2005. 541 PAGES / RECENZIÓ: DAVID J. BOSCH: PARADIGMAVÁLTÁSOK A MISSZIÓ TEOLÓGIÁJÁ.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

5.  THEODICY INTERPRETATION OF IMMANUEL KANT / IMMANUEL KANT TEODICEÁJA, AVAGY A ROSSZ PROBLÉMÁJÁRA ADOTT ELMÉLETI VÁLASZLEHETŐSÉGEK ELUTASÍTÁSA.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

6.  SEVERAL THEOLOGICAL CONSIDERATIONS CONCERNING THE CREATION VS. EVOLUTION DEBATE.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

7.  CONSIDERATIONS THEOLOGICAL DISPUTE ABOUT CREATION - EVOLUTION.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

8.  A TOTAL ECLIPSE OF GOD. NOTES TO THE THEOLOGY OF DOROTHEE SÖLLE / ISTENFOGYATKOZÁS. MEGJEGYZÉSEK DOROTHEE SÖLLE TEOLÓGIÁJÁRÓL.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

9.  THE NOTION OF FORGIVENESS BY VLADIMIR JANKÉLÉVITCH IN THE INTERPRETATION OF JACQUES DERRIDA / VLADIMIR JANKÉLÉVITCH MEGBOCSÁTÁS FOGALMA JACQUES DERRIDA ÉRTELMEZÉSÉBEN.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

10.  CAN THE TIMELESS SIN WEAR OFF WITH TIME? VLADIMIR JANKÉLÉVITCH ON A FORM OF QUASI FORGIVENESS / ELKOPHAT-E AZ IDŐTLEN BŰN AZ IDŐBEN? VLADIMIR JANKÉLÉVITCH A KVÁZI-BOCSÁNAT EGYIK FORMÁJÁRÓL.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

11.   THE IMAGE OF JESUS IN THE PHILOSOPHY OF VLADIMIR JANKÉLÉVITCH.
          Authors: VISKY SÁNDOR-BÉLA.

 
         
     
         
           
    Back to previous page