Author's details  
           
  Author's name :  EUGENIA IOV��NA��    
    judecător la Tribunalul Arad; iovanaseugenia@yahoo.com      
           
  Today: 21-09-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  THE ADMINISTRATIVE ACTIONS WITH THE OBJECT OF PUBLIC INTEREST DISCLOSURE REGULATED BY LAW NO. 544/2001 ON FREE ACCESS TO INFORMATION OF PUBLIC INTEREST PEOPLE / ACŢIUNILE ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV AVÂND CA OBIECT COMUNICAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC REGLEMENTATE DE LEGEA NR. 544/2001 , PRIVIND ACCESUL LIBER AL PERSOANELOR LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC.
          Authors: EUGENIA IOVĂNAŞ.

2.  IN MEMORIAM TUDOR DRĂGANU: ADMISIBILITATEA ACŢIUNILOR ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV AVÂND CA OBIECT ACORDAREA DREPTURILOR SALARIALE SUPLIMENTARE ACORDATE FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN INSTITUŢIILE PUBLICE BUGETARE ÎN BAZA CO.
          Authors: EUGENIA IOVĂNAŞ.

 
         
     
         
           
    Back to previous page