Author's details  
           
  Author's name :  HANK��-NAGY ALP��R    
    Lect. univ. dr., Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Email: alparka@gmail.com.      
           
  Today: 21-09-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  TEN YEARS ACTIVITY OF SCHOOL AND CHURCH - JUBILEE CELEBRATIONS AT THE FACULTY OF THE REFORMED TEACHERS OF UBB / TÍZ ÉV ISKOLA ÉS TEMPLOM SZOLGÁLATÁBAN – JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEK A BBTE REFORMÁTUS TANÁRKÉPZŐ KARÁN –.
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.

2.  THE FORMATION OF THE SOUTHERN TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH DISTRICT (SEPTEMBER AND OCTOBER 1940) / A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI RÉSZ MEGALAKULÁSA (1940. SZEPTEMBER–OKTÓBER).
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.

3.  ROMANIAN MINORITY POLICY AND THE REFORMED CHURCH (1940–45) / A ROMÁN KISEBBSÉGPOLITIKA ÉS AZ ERDÉLYI REFORMÁTUSOK 1940 ÉS 1945 KÖZÖTT.
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.

4.  ATROCITIES AGAINST REFORMED PEOPLE IN ROMANIA BETWEEN 1940AND 1945. / REFORMÁTUSOK ELLENI ATROCITÁSOK ROMÁNIÁBAN 1940–45. KÖZÖTT..
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.

5.  LAWS REGARDING STATE OF SIEGE AND THE REFORMED CHURCH IN ROMANIA (1940–45) / A ROMÁNIAI OSTROMÁLLAPOT HATÁSA A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGEKRE (1940–45).
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.

6.  CENSORSHIP IN ROMANIA DURING WW2AND THE SOUTHERN / A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN GYAKOROLT CENZÚRA ROMÁNIÁBAN ÉS A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ.
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.

7.  HISTORY OF THE SOUTHERN TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH DISTRICT (1940–1945), REVIEW OF THE PHD THESIS / A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI RÉSZ TÖRTÉNETE (1940–1945)– TEOLÓGIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS KIVONATA.
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.

8.  ABUSES OF AUTHORITIES AGAINST REFORMED PASTORS AND CHURCH LEADERS IN SOUTHERN TRANSYLVANIA BETWEEN 1940 AND 1945 / LELKÉSZEK ÉS EGYHÁZI VEZETŐK ELLENI HATÓSÁGI ZAKLATÁSOK DÉL-ERDÉLYBEN 1940–45 KÖZÖTT.
          Authors: HANKÓ-NAGY ALPÁR.

 
         
     
         
           
    Back to previous page