Author's details  
           
  Author's name :  L��SZAI LEHEL    
    Egyetemi docens, Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar. Email: csemete1@yahoo.com.      
           
  Today: 02-10-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE MISSIOLOGICAL SERMON IN ACTS./ A MISSZIÓI IGEHIRDETÉS TARTALMA ÉS SZERKEZETE AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEIRŐL ÍRT KÖNYVBEN.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

2.  VOCATION AND MISSION IN THE SYNOPTIC GOSPELS / VOCATIO ÉS MISSIO A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOKBAN.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

3.  THE FIRST VERSES OF MARK’S GOSPEL / MÁRK EVANGÉLIUMÁNAK KEZDŐ VERSEI.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

4.  IN THE GARDEN OF GETHSEMANE / A GECSEMÁNÉ-KERTBEN.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

5.  THE MISSION OF JESUS CHRIST / JÉZUS KRISZTUS KÜLDETÉSE.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

6.  THE SPIRITUAL GIFTS / A KARIZMÁK.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

7.  JESUS CALLS HIS DISCIPLES.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

8.  THE APOSTLES AND THE MISSION OF THE SEVENTY(TWO) DISCIPLES / AZ APOSTOLOK ÉS A HETVEN(KÉT) TANÍTVÁNY MISSZIÓJA.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

9.  THE ECCLESIOLOGY OF PAUL’S LETTERS (PART 1).
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

10.  THE ELECTION AND CALLING OF THE DISCIPLES / A TANÍTVÁNYOK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELHÍVÁSA.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

11.  THE RELATION BETWEEN CHRIST, BELIEVERS AND AUTHORITIES IN MATTHEW.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

12.  THE SELECTION OF OLD TESTAMENT’S PROPHETS, QUMRAN’S AND JESUS’ DISCIPLES/AZ ÓSZÖVETSÉGI PRÓFÉTÁK, A QUMRÁNI ÉS A JÉZUS- TANÍTVÁNYOK KIVÁLASZTÁSA.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

13.  JOHN THE BAPTIST AND HIS DISCIPLES/KERESZTELŐ JÁNOS ÉS TANÍTVÁNYAI.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

14.  THE COST OF DISCIPLESHIP./ A TANÍTVÁNYSÁG ÁRA.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

15.  JESUS’ OTHER DISCIPLES, WOMEN DISCIPLES AND THEIR PLACE OF ORIGIN / JÉZUS TÖBBI TANÍTVÁNYA, NŐTANÍTVÁNYAI ÉS SZÁRMAZÁSI HELYÜK.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

16.  THE SYNOPTIC GOSPELS / A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOK.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

17.  THE PURPOSE OF JESUS’ MISSION / JÉZUS MISSZIÓJÁNAK CÉLJA.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

18.  SURVEY OF THE MEANINGS AND OCCURRENCES OF THE TERMINOLOGY OF RECONCILIATION IN THE NEW TESTAMENT / AZ ÚJSZÖVETSÉGI MEGBÉKÉLÉS FOGALOM ELŐFORDULÁSAINAK ÉS JELENTÉSEINEK ÁTTEKINTÉSE.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

19.  THE DISCIPLES’ MINISTRY OF EXORCISM, RESURRECTION OF THE DEAD, AND SUFFERING / A TANÍTVÁNYOK ÖRDÖGŰZÉSI, HALOTTFELTÁMASZTÁSI SZOLGÁLATA ÉS SZENVEDÉSE.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

20.  AT THE CROSSROADS OF CULTURES AND SPIRITUALITIES / KULTÚRÁK ÉS LELKISÉGEK TÖRÉSVONALÁN / LA RĂSCRUCEA CULTURILOR ŞI SPIRITUALITĂŢILOR.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.

 
         
     
         
           
    Back to previous page