Author's details  
           
  Author's name :  ANDREI GHEORGHI����    
    Conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, România. Email: andrei.gheorghita@ulbsibiu.ro.      
           
  Today: 05-12-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF POLITICAL ORIENTATIONS: A BRIEF CONCEPTUAL DISCUSSION / TRANSMITEREA INTERGENERAŢIONALĂ A OPŢIUNILOR POLITICE: O ABORDARE CONCEPTUALĂ.
          Authors: ANDREI GHEORGHIŢĂ.

2.  MEASUREMENT OF PERSONALIZING PHENOMENON IN ROMANIAN POLICY: THE IMPACT OF LEADERS ON VOTING INTENTIONS 1995-2003 / MĂSURAREA FENOMENULUI PERSONALIZĂRII ÎN POLITICA ROMÂNEASCĂ: IMPACTUL LIDERILOR ASUPRA INTENŢIEI DE VOT 1995-2003.
          Authors: ANDREI GHEORGHIŢĂ.

3.  DISCURS POLITIC ŞI CONSTRUCŢIA IMAGINII CANDIDAŢILOR ÎN ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN 2000 / POLITICAL DISCOURSE AS A TOOL FOR CANDIDATE IMAGE CONSTRUCTION DURING THE 2000 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN ROMANIA.
          Authors: ANDREI GHEORGHIŢĂ.

 
         
     
         
           
    Back to previous page