Author's details  
           
  Author's name :  MITA��OV�� JANA    
    PhDr., Katedra ekonomických vied, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Košice, Slovenská republika, jana.mitalova@upjs.sk      
           
  Today: 21-03-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  PROCEDURAL APPROACH IN PUBLIC ADMINISTRATION.
          Authors: MITAĽOVÁ JANA, ŠTANGOVÁ NORA.

 
         
     
         
           
    Back to previous page