Author's details  
           
  Author's name :  RIG�� R��BERT    
    PhD, a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Történettudományi Intéze-tének és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársa; e-mail: ri-go.robert4@gmail.com      
           
  Today: 20-03-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  A SOLI DEO GLORIA REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG KECSKEMÉTEN / THE SOLI DEO GLORIA REFORMED STUDENT ASSOCIATION IN KECSKEMÉT.
          Authors: RIGÓ RÓBERT.

 
         
     
         
           
    Back to previous page