Author's details  
           
  Author's name :  KOV��CS ��BRAH��M    
    Egyetemi tanár – Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárom; e-mail: kovacsab@ujs.sk      
           
  Today: 21-03-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  A LIBERÁLIS TEOLÓGIA KRITIKÁJA. A DEBRECENI HITVALLÁS (1875) ÉS AZ ÚJ ORTODOXIA KRISZTOLÓGIÁJA A HEIDELBERGI KÁTÉ ÉS A 2. HELVÉT HITVALLÁS TÜKRÉBEN / A CRITIQUE OF LIBERAL THEOLOGY: THE CHRISTOLOGY OF THE CONFESSION OF DEBRECEN (1875) IN THE LIGHT OF HEIDELBERG CATECHISM AND THE II. HELVETIC CONFESSION.
          Authors: KOVÁCS ÁBRAHÁM.

2.  IDENTITY, ETHNICITY, AND RELIGIOUS CHANGES IN BIHOR COUNTY, ROMANIA. REFLECTIONS ON THE CHANGES OF ROMANIAN AND HUNGARIAN CHRISTIAN DENOMINATIONS IN BIHOR COUNTY DURING THE 20TH CENTURY. THE CASE OF ÉRSELÉND/ȘILINDRU / IDENTITÁS, ETNICITÁS ÉS VALLÁSI VÁLTOZÁSOK BIHAR MEGYÉBEN, ROMÁNIÁBAN. KERESZTÉNY FELEKEZETVÁLTÁS BIHAR MEGYÉBEN A 20. SZÁZADBAN. ÉRSELÉNDI ESETTANULMÁNY.
          Authors: KOVÁCS ÁBRAHÁM, SZILÁGYI FERENC.

 
         
     
         
           
    Back to previous page