Author's details  
           
  Author's name :  KOCSEV MIKL��S    
    Dean of Faculty of Theology at Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary      
           
  Today: 23-03-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  COMMUNITY AND INDIVIDUAL IN THE VORTEX OF CHANGES. LIMITED TIME TRAVEL WITH A CALVINIST SPIRIT / KÖZÖSSÉG ÉS EGYÉN A VÁLTOZÁS KIHÍVÁSAIBAN BEHATÁROLT IDŐUTAZÁS REFORMÁTUS LELKÜLETTEL.
          Authors: KOCSEV MIKLÓS.

2.  FOREWORD: CHURCH AND SOCIETY IN THE PAST CENTURY (1918–2018) | BEVEZETŐ: EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN (1918–2018) | INTRODUCERE: BISERICA ȘI SOCIETATEA ÎN SECOLUL TRECUT (1918–2018).
          Authors: KOCSEV MIKLÓS.

 
         
     
         
           
    Back to previous page