Author's details  
           
  Author's name :  S��NDOR FAZAKAS    
    Egyetemi tanár, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, email: sandorfazakas65@googlemail.com      
           
  Today: 30-03-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  A NEW MORAL IMPERATIVE: DO NOT BE ASHAMED… AND DO NOT SHAME ANYONE! THE SOCIAL RELEVANCE OF THE THEOLOGICAL INTERPRETATION OF SHAME / ÚJ ERKÖLCSI IMPERATÍVUSZ: NE SZÉGYENKEZZ… ÉS SENKIT MEG NE SZÉGYENÍTS! A SZÉGYEN TEOLÓGIAI ÉRTELMEZÉSE ÉS SZOCIÁLETIKAI RELEVANCIÁJA.
          Authors: SÁNDOR FAZAKAS.

 
         
     
         
           
    Back to previous page