Author's details  
           
  Author's name :  ALINA-EMILIA CIORTEA    
    LL.M. in Comparative Law la Louisiana State University, Louisiana, Statele Unite ale Americii, avocat definitiv, membru al Baroului Cluj      
           
  Today: 15-07-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  THE COMPARATIVE METHOD: AN EPISTEMOLOGICAL TOOL NEEDED IN COMPARATIVE LAW STUDIES.
          Authors: ALINA-EMILIA CIORTEA.

2.  AN OVERVIEW OF SURVIVING SPOUSE’S FINANCIAL POSITION IN ROMAN LAW/ O VIZIUNE GLOBALĂ ASUPRA SITUAȚIEI PATRIMONIALE A SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN DREPTUL ROMAN.
          Authors: ALINA-EMILIA CIORTEA.

3.  SUCCESSION RIGHTS OF SURVIVING SPOUSE IN VALLACHIA AND MOLDAVIA IN THE XVIIITH - XIXTH CENTURY / DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ ȘI MOLDOVA ÎN SECOLELE XVIII-XIX.
          Authors: ALINA-EMILIA CIORTEA.

4.  THE INFLUENCE OF ROMAN LAW ON THE PATRIMONIAL SITUATION OF THE SURVIVING SPOUSE IN THE INTESTATE SUCCESSION OF FRENCH WRITTEN LAW / INFLUENȚA DREPTULUI ROMAN ASUPRA SITUAȚIEI PATRIMONIALE A SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN MOȘTENIREA LEGALĂ DIN VECHIUL DREPT FRANCEZ SCRIS.
          Authors: ALINA-EMILIA CIORTEA.

 
         
     
         
           
    Back to previous page