Author's details  
           
  Author's name :  L��VAI ATTILA    
    Assistant Professor, Reformed Theological Faculty, Department of Church History, J. Selye University, Slovakia. Email: levaia@ujs.sk.      
           
  Today: 02-10-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  RIVALRY FOR A SCHOOL - OR, HOW HAD KOMÁROM POSSESSED THE REFORMED TEACHER TRAINING INSTITUTE BETWEEN THE WORLD WARS/VERSENGÉS EGY ISKOLÁÉRT – AVAGY HOGYAN LETT KOMÁROMÉ A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT.
          Authors: LÉVAI ATTILA.

2.  HOPE FOR RECONCILIATION – THE LINGERING TRAUMA OF EXPULSIONS AND POPULATION EXCHANGE IN UPPER HUNGARY (PRESENT DAY SLOVAKIA) / A MAJDANI MEGBÉKÉLÉS REMÉNYE – AVAGY A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉSEK ÉS LAKOSSÁGCSERE LE NEM ZÁRT TRAUMÁJA.
          Authors: LÉVAI ATTILA.

3.  THE LAST FIFTY YEARS OF THE REFORMED CHRISTIAN CHURCH IN SLOVAKIA – WITH A PRESENTATION OF THE EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF THE CHURCH / A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ ELMÚLT ÖTVEN ÉVE – AZ EGYHÁZ OKTATÓI-NEVELŐI ÉS TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEINEK BEMUTATÁSÁVAL. / ULTIMII CINCIZECI DE ANI AI BISERICII CREȘTINE REFORMATE DIN SLOVACIA – CU O PREZENTARE A INSTITUȚIILOR EDUCAȚIONALE ȘI ȘTIINȚIFICE ALE BISERICII.
          Authors: LÉVAI ATTILA.

 
         
     
         
           
    Back to previous page