The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 2 / 2022  
         
  Article:   BOOK REVIEW: PECSUK OTTÓ, PONTOS. TERMÉSZETES. ÉRTHETŐ. A BIBLIAFORDÍTÁS ELMÉLETE, GYAKORLATA ÉS TÁVLATAI. KÁLVIN KIADÓ, BUDAPEST, 2020, 314 OLD. ISBN 978–963–558–445–1.

Authors:  ZSIZSMANN ENDRE.
 
       
         
  Abstract:  
Published Online: 2022-12-29
Published Print: 2022-12-30
pp. 320-325

VIEW PDF

FULL PDF


Dr. Pecsuk Ottó 2019-ben megvédett habilitációs munkáját tartja kezében az olvasó, mely 2020-ban jelent meg. A szerző szakterülete az újszövetségi bibliai teológia. A szerző 2009 és 2014 között teológusként, nyelvészként vett részt a Magyar Bibliatársulat által 2014-ben kiadott revideált új fordítás (RÚF 2014) munkálataiban.
Kálvinnak a korinthusbeliekhez írott első leveléhez fűzött kommentárjából megértjük, hogy a Krisztus keresztjéről szóló beszéd, az evangélium elsőrenden nem a bölcselet és az ékesszólás szabályait követi. Ezért nevezi Kálvin a Krisztus által szerzett megváltásról szóló örömüzenetet „egyszerű evangélium”-nak, s szintén ezért illeti a Krisztusról szóló prédikációt az „egyszerű és dísztelen” jelzőkkel. Az evangélium és annak prédikálása azért kell mindenki számára érthető legyen, mert az az Isten ereje az üdvösségre (Róm 1,16). Az evangélium – Kálvin szerint – egyszerű és érthető. S ha az evangélium és annak prédikálása egyszerű és érthető, akkor bizonnyal a bibliafordításnak is egyszerűnek és érthetőnek kell lennie. Mindemellett a bibliafordításnak pontosnak is kell lennie. Pecsuk Ottó monográfiájának fő tézise szerint a bibliafordításnak három elvárásnak kell megfelelnie: pontos, természetes és érthető kell, hogy legyen. Jelen monográfia nóvuma az, hogy közli a bibliafordításnak elméleti megalapozását (többek között E. A. Nida nyomán), de az olvasó a bibliafordítás gyakorlati kérdéseivel is találkozhat, amikor a szerző a bibliai kulcskifejezések átírásáról és fordítási lehetőségeiről értekezik.
 
         
     
         
         
      Back to previous page