The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 2004  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - STUDIA HISTORICA ET THEOLOGICA. HOMAGE TO PROFESSOR EMILIAN POPESCU (VOLUME COORDINATED BY CONSTANTIN C. PETOLESCU, TUDOR TEOTEOI, ADRIAN GABOR), IAŞI, TRINITAS, 2003, 840 P. + 2 PH. (PRINTED WITH THE BLESSING OF H.E. DANIEL, METROP.

Authors:  ALEXANDRU MORARU.
 
       
         
  Abstract:  În curgerea vremii, diferite cadre didactice laice sau teologi nehirotoniţi au predat în cadrul învăţământului teologic universitar ortodox din ţara noastră, făcând cinste Bisericii străbune; între aceştia un loc aparte îl ocupă şi profesorul-teolog Emilian Popescu, cel care a onorat, cu demnitate, catedrele de Bizantinologie de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (respectiv Facultatea de Teologie) şi de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Iaşi. Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaţă, Domnia Sa a fost omagiat printr-un minunat volum, al cărui titlu l-am pomenit mai sus, evidenţiindu-se calităţile de bun dascăl, arheolog, istoric şi teolog. La sărbătoarea omagierii au participat, prin scris, înalte personalităţi bisericeşti şi laice, mulţi ucenici. Materialul primit spre omagiere a fost rânduit de către coordonatori în mai multe părţi: pe diferite probleme şi perioade istorice.  
         
     
         
         
      Back to previous page