The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 1999  
         
  Article:   DER HEILIGE GEIST, APOSTOLISCHER AMT UND EINHEIT DER KIRCHE - EINE ORTHODOXE PERSPEKTIVE.

Authors:  IOAN-VASILE LEB.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea Sfântul Duh, preoţia şi Unitatea Bisericii. O perspectivă ortodoxă încearcă să surprindă pe de o parte principiile Ortodoxiei privind unitatea Bisericii şi pe de altă parte, să expună câteva din jaloanele în baza cărora unitatea Bisericii ar putea fi refăcută, avându-se în vedere şi rădăcinile spirituale europene. Cercetând cele două modele ale unităţii, prezentatede catolicism autorul propune un al treilea model, al "koinoniei", aşa cum se prezintă el în Ortodoxie, accentuând spiritul sobornicesc, colegial, specific acestei Biserici, fără a accepta vreo supremaţie monarhică de genul papalismului, dar şi ferindu-se de pulverizarea protestantă. Este acea via aurea, pe care Ortodoxia a păstrat-o până astăzi, urmând Sfintei Scripturi şi sfinţilor părinţi.  
         
     
         
         
      Back to previous page