The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 1999  
         
  Article:   ROMANIAN ORTHODOX CHURCH IN DIALOGUE AND COOPERATION WITH THE MINORITIES CHURCHES.

Authors:  ALEXANDRU MORARU.
 
       
         
  Abstract:  De-a lungul istoriei majoritatea populaţiei Ţării noastre a fost românească şi ortodoxă. Prin natura fiinţei lor românii sunt paşnici, ospitalieri şi deschişi spre relaţii bune cu semenii lor, inclusiv cu cei de alt etnii. Bunele relaţii dintre etnii, Biserici şi Culte s-au menţinut şi au continuat şi după revoluţia din Decembrie 1989. Drepturile şi obligaţiile tuturor cetăţenilor români (majoritari şi minoritari) sunt stipulate în constituţia României şi Legea învăţământului, ele fiind la nivelul standardelor internaţionale. Autorităţile româneşti şi Biserica Ortodoxă Română fac eforturi considerabile pentru relaţii de bună înţelegere între etniile şi confesiunile din Ţara noastră. De pildă, Patriarhia Română (după revoluţie) a făcut nenumărate intervenţii pentru introducerea Religie în şcolile de stat, pentru toate confesiunile din România, pentru plata de către statul român a salariilor clericilor tuturor confesiunilor de la noi, pentru acordarea de asistenţă religioasă în spitale, orfelinate, case de bătrâni, închisori, armată. Biserica Ortodoxă Română militează pentru aprofundarea ecumenismului local, îndeosebi prin asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, prin Societatea biblică interconfesională (din România), prin organizarea slujbelor interconfesionale, îndeosebi cea a Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea creştină, prin fundaţia creştină de ajutor din Ţara noastră, AIDROM, prin conferinţe internaţionale (interteologice), organizate, mai ales de facultăţile de Teologie din Cluj-Napoca, Iaşi, Bucureşti, Sibiu, Arad, ş.a.; de asemenea, remarcăm contribuţia reprezentanţilor Bisericii noastre în diferite organisme ecumenice internaţionale precum: Consiliul Ecumenic al Bisericilor, conferinţa Bisericilor Europene, conferinţa Creştină pentru Pace sau la alte întruniri de acest gen. Cel mai important eveniment din acest veac a fost vizita în România a Papei Ioan Paul al II-lea, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Această vizită va contribui la apropierea Bisericilor şi naţiunilor, la realizarea unităţii creştine. Mulţi dintre noi vorbesc numai despre drepturile minorităţilor, dar nimic despre obligaţiile lor. Sunt obligaţiile făcute numai pentru populaţia majoritară ? Să reflectăm mai mult asupra acestui fapt !  
         
     
         
         
      Back to previous page