The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2009  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: IVAN BILIARSKY/RADU G. PAUN (ED.), THE BIBLICAL MODELS OF POWER AND LAW/LES MODELES BIBLIQUES DU POUVOIR ET DU DROIT. PAPERS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, BUCHAREST, NEW EUROPE COLLEGE 2005/ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL, BUCAREST, NEW EUROPE COLLEGE 2005 (COLECTIA „RECHTSHISTORISCHE REIHE, VOL. 366), PETER LANG – INTERNATIONALER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN, FRANKFURT AM MAIN, 2008, 309 P. .

Authors:  CORNEL DÂRLE.
 
       
         
  Abstract:  Conform Notei editorilor acestui volum (p. 9), Colocviul internaţional desfăşurat la Bucureşti în anul 2005, sub egida New Europe College, era cea de-a doua manifestare dintr-o serie de trei, desfăşurate pe parcursul a trei ani la Bucureşti şi la Sofia, toate având ca obiect de studiu teologia politică medievală în spaţiul ortodox. Mai precis, un studiu comparativ, prin contribuţii din partea unor istorici, istorici ai artei şi jurişti, care s-au aplecat cu precădere asupra unor arii şi perioade ale societăţilor majoritar ortodoxe mai puţin cercetate până în prezent, cum sunt aşa numitele „periferii bizantine” şi perioada post-bizantină, pentru a surprinde modul în care Biblia a inspirat ideologia politică şi dreptul în Evul mediu şi la începuturile Epocii moderne în aceste spaţii.  
         
     
         
         
      Back to previous page