The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2009  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: ALBERT GERHARDS – CLEMENS LEONHARD (ED.), JEWISH AND CHRISTIAN LITURGY AND WORSHIP. NEW INSIGHTS INTO ITS HISTORY AND INTERACTION, JEWISH AND CHRISTIAN PERSPECTIVES SERIES, VOL. 15, BRILL, LEIDEN – BOSTON, 2007, 334 P. .

Authors:  CORNEL DÂRLE.
 
       
         
  Abstract:  Volumul reuneşte contribuţiile participanţilor la un simpozion comemorativ desfăşurat la Aachen în noiembrie 2003. În felul acesta, respectivii specialişti în domeniile studiilor liturgice iudaice, creştine sau comparative, precum şi organizatorii evenimentului şi editorii volumului au materializat, în parte şi probabil în anticipaţie, dorinţa rabinului, cercetătorului şi promotorului unui dialog la nivel academic între evrei şi creştini, care a fost Jakob J. Petuchowsky (1925-1991), respectiv cea a înfiinţării unui institut internaţional pentru studiul comparativ al liturgiei iudaice şi a celei creştine. Contribuţiile reunite în acest volum sunt grupate în patru părţi: una introductivă, a doua dedicată poeticii liturgice, a treia, intitulată „Teologie şi istorie”, iar patra, „Iudaism rabinic şi creştinătate”. Partea introductivă ne informează mai întâi, prin introducerea semnată de editorii volumului, despre împrejurările care au făcut posibil evenimentul şi semnificaţia sa, apoi un articol evocă personalitatea celui comemorat prin acest eveniment, iar ca un studiu de caz al convergenţei liturgiei iudaice şi a celei creştine, găsim o abordare interdisciplinară asupra momentelor liturgice Kedusha şi Sanctus.  
         
     
         
         
      Back to previous page