The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2009  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: CRISTIAN BARTA, THEOLOGICAL EPISTEMOLOGY, ARGONAUT PUBLISHING HOUSE, CLUJ-NAPOCA 2008, 308 PAGES.

Authors:  ALEXANDRU BUZALIC.
 
       
         
  Abstract:  Lucarea Epistemologie teologică, se înscrie pe linia studiilor din domeniul propedeuticii teologiei şi a teologiei fundamentale, oferind o amplă prezentare a problematicii abordării teologiei ca ştiinţă. Teologia se impune ca unul dintre principalele domenii ale cunoaşterii, alături de filosofie, dobândind o poziţie privilegiată în Evul Mediu în cadrul Universităţilor. Treptat, metodologiile teologice au diferenţiat domeniile teologiei de ştiinţele empirice şi umaniste, pozitivismul secolului XIX negându-i caracterul ştiinţific. În secolul XX teologia îşi regăseşte locul în învăţământul universitar, atât prin abordarea globală a religiei ca un factor generator de cultură, cât mai ales ca proces didactic de predare-învăţare a disciplinelor teologice ca parte a formării teologilor şi viitorilor clerici. Sub acest aspect, teologia devine o ştiinţă umanistă care atinge tangenţial problematicile filosofiei clasice şi mai ale metafizicii ca o căutare a primelor principii, dar care este ancorată din necesitate în metodologia specifică aprofundării sacrei doctrine, cu acceptarea apriori a adevărului revelat şi argumnetarea ulterioară multiaxială conform metodologiilor şi competenţelor fiecărui domeniu ştiinţific în parte.  
         
     
         
         
      Back to previous page