The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA POLITICA - Issue no. 1 / 2005  
         
  Article:   FRANCESCO GUICCIARDINI AND REASON OF STATE.

Authors:  KINGA-KORETTA SATA.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea analizează opera gânditorului politic renascentist italian Francesco Guicciardini din perspectiva teoriei raţiunii de stat, teorie care în literatura de specialitate se presupune a fi fost formulată pentru prima oară tocmai de el. Lucrarea de faţă urmăreşte definirea limitelor teoriei raţiunii de stat în concepţia lui Guicciardini, precum şi identificarea elementelor formatoare ale acestei teorii. Argumentul autorului este că concepţia formulată de Guicciardini despre tranziţia de la o formă de guvernare republicană la cea de principat constituie contribuţia cea mai importantă a lui la teoria raţiunii de stat, şi că această concepţie este strâns legată de interpretarea evenimentelor politice din Florenţa de după 1494.  
         
     
         
         
      Back to previous page