The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 2 / 2000  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - THOMISTIC STUDIES, YEAR I, 2001, THE WORKS OF FIRST MEETING OF THE ROMANIAN SECTION OF “THOMAS D’AQUIN INTERNATIONAL SOCIETY”, SINAIA, 18-20 APRIL, 2001, 176 P..

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Apariţia primului număr al Studiilor tomiste, reunind lucrările congresului de înfiinţare a secţiei române a Societăţii Internaţionale Sfântul Toma din Aquino reprezintă un eveniment pentru tradiţia studiilor medievale în România. Reunind specialiştii români ai domeniului, volumul prezintă o serie de studii tomiste grupate în jurul antropologiei religioase a Sfântului Toma şi a deschiderii filosofiei tomiste în dialogul ei cu gândirea contemporană. Cuvântul de deschidere îi aparţine preşedintelui Societăţii, prof.dr. Abelardo Lobato O.P., iar volumul se încheie cu statutul societăţii. Remarcăm în curpinsul volumului un excelent studiu, a cărui anvergură îl preface în mod indiscutabil într-un text de referinţă pentru orice reconstrucţie istorică a tradiţiei studiilor medievale în române: “Sfântul Toma în România” semnat de Bogdan Tătaru-Cazaban, de la Universitatea din Bucureşti. Studiul reface istoric, cu acribia filologului împletită cu o matură şi adesea condescendentă înţelegere a etapelor precare ale filosofiei româneşti, traseul receptării tomismului în tradiţia transilvană, în tradiţia universitară ieşeană şi bucureşteană a secolelor XIX şi XX, cu un accent analitic pus de deceniul, 1990-2000, cel care a dat culturii româneşti o serie de texte bilingve ale Sfântului Toma şi comentarii critice care anunţă o receptare fecundă a tomismului.  
         
     
         
         
      Back to previous page