The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1-2 / 2003  
         
  Article:   LIVIU RUSU, LOGIC OF BEAUTY: EXISTENCE OF AN APPROACH.

Authors:  DAN-EUGEN RAŢIU.
 
       
         
  Abstract:  Aparţinînd generaţiei marilor cărturari raţionalişti despre care se afirmă că au asigurat culturii române interbelice consistenţa ideatică şi deschiderea spre universalitate, Liviu Rusu este, totodată, o figură proteică: şi-a început cariera universitară şi ştiinţifică în domeniul psihologiei aplicate, a continuat-o în domeniul esteticii, pentru a o încheia în cel al teoriei literaturii (universale şi comparate) şi al criticii. Deşi se află, alături de Tudor Vianu, printre puţinii autori de sisteme estetice din România, Liviu Rusu nu s-a bucurat de atenţia meritată în calitate de estetician. Fără a dori să retrasez aici întreaga sa biografie profesională, voi invoca doar acele repere care pot explica, oarecum, ocultarea contribuţiei sale estetice.  
         
     
         
         
      Back to previous page