The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1-2 / 2003  
         
  Article:   WHAT IS SYMBOLIC AND WHAT IS COMMUNICATIVE / ARRÓL, AMI SZIMBOLIKUS ÉS ARRÓL, AMI KOMMUNIKATÍV.

Authors:  HORÁNYI ÖZSÉB.
 
       
         
  Abstract:  (S0) Az alábbi diszkusszióban a szimbolikus és a kommunikatív valamely probléma felismeréséhez és megoldásához egy (problémamegoldó) ágens számára szük¬séges releváns felkészültség lehetséges helyeként van koncipiálva. A diszkusszió – továbbá – különbséget igyekszik tenni a szimbolikus és a szimbólum, illetőleg a kommunikatív és a kommunikáció között: szimbolikusként diszkutál ugyanis olyan jelenségeket is, amelyek nem szimbólumok és kommunikatívként olyanokat, amelyek nem kommunikációk; miközben, természetesen, ami szimbólum az szimbolikus is, illetőleg ami kommunikáció az kommunikatív is.  
         
     
         
         
      Back to previous page