The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 3 / 2003  
         
  Article:   KREATIVITÄT IN DER ÜBERSETZUNG RELATIVER AUSGANGSSPRACHKENNTNISSE (L. N.TOLSTOI, DIE KINDHEIT) / CREATIVITY OF TRANSLATORS FOR RELATIVE POSSESSION OF THE SOURCE LANGUAGE (L.N.TOLSTOI, DIE KINDHEIT).

Authors:  PETRU FORNA, SANDA MISIRIANŢU.
 
       
         
  Abstract:  Creativitatea traducătorilor în cazul posedării relative a limbii sursă (L.N.Tolstoi, Die kindheit). În sfera preocupărilor ce vizează teoria traducerii, se înscrie şi acest demers al nostru, prin care încercăm să arătăm care este contribuţia traducătorilor atunci când aceştia sunt puşi în situaţia de a transpune dintr-o limbă în alta nu numai conţinuturile, ci şi greşelile de limbă, respectiv echivalenţele semantice ale unor structuri performate de un vorbitor cu o competenţă de comunicare imperfectă. Avem în vedere cazul lui Karl Ivanaci, institutor neamţ, personaj al lui Lev Tolstoi, pus în situaţia de a utiliza limba rusă, şi „observat” în ipostazele în care săvârşeşte greşeli ce se subscriu preponderent sferei fenomenelor de natură gramaticală şi fonetică. Ceea ce ne-a interesat ţine de competenţa traducătorilor de a reda în română replicile în rusă ale lui Karl Ivanaci, modul în care aceştia au transpus în română „specificul stricat” al rusei vorbite de un neamţ. Creativitatea şi cunoştinţele filologice le-au permis traducătorilor să redea cu savoare şi măiestrie caracteristicile limbajului personajului, traducerea urmărind nu atât corespondenţa abaterilor de la normă în cele două limbi, cât re-compunerea textului literar, creaţia lexicală şi de sens la care trebuie să recurgă cel ce se încumetă să traducă un astfel de text.  
         
     
         
         
      Back to previous page