The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 2 / 2008  
         
  Article:   INTRODUCTION / FÖRORD.

Authors:  ÅSA APELKVIST, ŞTEFAN GENCĂRĂU, SANDA TOMESCU BACIU.
 
       
         
  Abstract:  I denna volym, framförallt i den första delen, återfinns olika problemställningar och synpunkter gällande språk, kultur och litteratur i allmänhet som skandinaviska, rumänska - (och tillsammans med dessa, franska och tyska) - forskare och universitetsanställda bidragit med. För Sveriges och Norges del kommer bidragen från den vid Lunds universitet sig befinnande rumänska sektionens konferens på Marstrand år 2007. En liknande konferens hålls varje år och det finns två förklaringar till detta. I första hand kan den anordnas tack vare det intresse som finns på universiteten i Sverige och Danmark för romanska språk, och särskilt då för det rumänska språket. På ett utmärkande sätt odlas detta intresse för rumänska språket oavbrutet av universitetslektor Coralia Ditvall som medverkar till att sprida rumänskan i de skandinaviska länderna. Tack vare Coralia Ditvall samlas årligen på Marstrand lektorer och professorer i rumänska språket, lingvister, översättare och specialister inom media och kommunikation, prestigefyllda namn från hela Skandinavien. Förutom dessa finns också de rumänska deltagare som bjudits in till konferensen.  
         
     
         
         
      Back to previous page