The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   THE IT-BASED-LANGUAGE-LEARNING: CAMPUS-COURSES VS. ONLINE-COURSES.

Authors:  CORALIA DITVALL.
 
       
         
  Abstract:  Det IT-baserade-språkinlärning: Campus-kurser vs Online-kurser. Varför är den IT-baserade undervisningen i språk praktiserad bara av ett litet antal lärare? I denna artikel tänker vi inte svara på denna frågan, utan vi kommer att lyfta fram några idéer som kan ge upphov till reflexioner kring denna fråga. Vår 8-års-erfarenhet av online-utbildning verkar visa att e-kurser når ett större geografiskt område och därmed flera studenter, de erbjuder större flexibilitet, de är rationella samt kostnadseffektiva – några argument för en ny pedagogisk modell, d v s online-utbildningen? I denna artikel kommer vi först att presentera några centrala punkter kring online-lärandet och sen fokusera vår studie på.  
         
     
         
         
      Back to previous page