The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 1 / 2000  
         
  Article:   AU-DELA DE LA PHRASE SIMPLE. L’ATTRIBUT "SECOND DEGRE" / ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR. O FUNCŢIE INTERPROPOZIŢIONALĂ.

Authors:  LIGIA STELA FLOREA.
 
       
         
  Abstract:  Elementul predicativ suplimentar. O funcţie interpropoziţională. Studiul de faţă pune în discuţie o categorie sintactică tratată doar în treacăt de gramaticile franceze: elementul predicativ suplimentar. Acesta se înscrie alături de adjectivul izolat, apoziţie, complementul comparativ, etc. printre construcţiile complexe analizabile la nivel interpropoziţional cu ajutorul indicatorului sintagmatic derivat al construcţiei sursă.  
         
     
         
         
      Back to previous page